Spännande nyhet 2021!

Vill du gå vidare i din personliga utveckling och förstå mer om dina mönster, din familj och dina känslor i relationer? Eller önskar du ta första stegen mot att själv börja leda familjekonstellationer?

Välkommen att delta i

Kurs i personlig utveckling /
Basblock i Familjekonstellationer VT 2021

På plats i Stockholm 16-18/4, 28-30/5
Via Zoom 16-18/4, 28-30/5 samt 7-8/5

Ny kursledare är Gunilla Boivie, Dipl. Psykosyntesterapeut & Cert. Konstellatör i Systemiska Konstellationer

Kursen är dels en fristående kurs i personlig utveckling, dels den första delen i en längre professionell fortbildning för dig som senare önskar fortbilda dig vidare i ditt arbete med människor till att inkludera det familjesystemiska perspektivet och metodiken. Deltagarna får lära sig grunderna i metoden samt praktisera innehållet i övningar i smågrupper. Konstellationer med ledaren i storgrupp, där man tar upp egna frågeställningar.

Arbetsmaterial: Kompendium och boken ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!” (150 kr)

Boka-tidigt-rabatt
Om du bokar in dig på kursen senast 15/2 så får du 1.000 kr rabatt, och kursanmälan blir inte bindande förrän 1 mars pga. rådande omständigheter med Corona.

Fakta om kursen

Det finns två sätt att delta i denna kurs, på plats i lokal (11 platser), eller via Zoom (6 platser). Gunilla leder båda.

Kurs via Zoom; Ni deltar och gör övningar via Zoom i modul 1 och 2 samt gör uppställningar online i en separat Zoom-modul. Det kommer finnas en teknisk assistent som tar hand om tekniken och era frågor.

Kurs på plats i lokal; kursen hålls som vanlig kurs, men med färre deltagare (endast 11) och större fysisk distans i rummet.

Datum och tider

Datum: 16-18 april och 28-30 maj 2020
Plats: Centralt i Stockholm (samt via Zoom-länk)

Tider: Fredagar kl 13-19, lördagar kl 10-18 & söndagar kl 9.30-16.30.

Zoom-modulen äger rum fredag 7 maj kl 13-19 och lördag 8 maj kl 9.30-16.

Exempel på kursinnehåll:

3 grundprinciper för relationer

Anknytningens kraft, kärlekens förutsättningar samt balans i utbytet.

Fenomenologi

Fenomenologi som ett holistiskt förhållningssätt till livet.

Kärnfamiljer och stjärnfamiljer

Vilka ingår i Familjesystemet?

Dynamiken Föräldrar-barn

Pappas flicka, Mammas pojke och andra mönster

Lite historik

Kursen är framtagen av Charlotte Palmgren* som själv hållit i olika upplagor av denna kurs sedan i början av 2000-talet. Under 6 år erbjöds kursen även i Göteborg, med Pille Naeris som kursledare, och Charlotte i Stockholm. Till nästa omgång, våren 2021, har alltså Gunilla Boivie erbjudits att axla denna roll. Det är med stor glädje Gunilla tackat ja till detta förtroende och hon ser mycket fram emot att på detta sätt få knyta samman egna erfarenheter, arbete med och kunskap i metoden, med Charlotte Palmgrens gedigna och mångåriga erfarenhet och kunskap.

*Charlotte Palmgren leder SIFFOK, Svenska Institutet för Familje- och OrganisationsKonstellationer, och drev tidigare SHI, Svenska Hellinger Institutet. Läs mer om Charlotte samt om kursen på hennes hemsida här.