Föreläsningar

Flera  gånger per termin håller Gunilla Boivie från ASKIS introduktionsföredrag om Familjekonstellationer kvällstid, ibland med uppställning. Andra teman kan vara konstellationer vid dilemman och valsituationer.
För fler detaljer, läs mer här.

Därutöver arrangerar vi då och då också olika föreläsningar med inbjudna föreläsare. Det kan vara teman från arbetslivet, men också om organisationskonstellationer, strukturella konstellationer med mera. Så fort ett datum finns för en sådan föreläsning, dyker den upp i kalendariet och under denna rubrik.