Historia och bakgrund

2008 tog PsykosyntesAkademin, PsA, över utbildning och workshops från Inkludera och Lucie Rosvall Wiberg.

2011 lyftes området konstellationer ut från den övriga verksamheten och ASKIS bildades som en del av PsA.   Av kapacitetsskäl beslutade PsA kort därefter att lägga ner området konstellationer, och ASKIS drivs sedan dess vidare i egen regi av Gunilla Boivie.

2013-2016 – Gunilla Boivie / ASKIS organiserar fortbildningar i metoden tillsammans med Charlotte Palmgren (Svenska Hellinger Institutet).

Skicka ett mejl på info(a)askis.se om du har några frågor.