Vill du delta i kurs i familjekonstellationer hemifrån soffan? Har du länge funderat på ditt nästa större steg i din personliga utveckling? Har du längtan efter ett djupare, mer holistiskt perspektiv på dig själv och din tillvaro? Kanske du till och med anar att det finns något mer där att hämta som du inte kommer åt med ditt medvetna jag?

Med ett systemiskt perspektiv och med utgångspunkt i vår kropp och den intuitiva, egna sanningen, kan vi nå djupare i vårt familjesystem och i oss själva. Och när vi gör det, kan vi också frigöra oss från starka mönster som tagit oss bort från oss själva. Det är först när vi ser hela vidden av vårt familjehistorias händelser som vi på djupet kan frigöra oss och lämna åter det som inte är vårt.

I höst erbjuder vi detta BASblock i familjekonstellationer, tillika kurs i personlig utveckling, som en fristående  Zoom-kurs. Vi har  än så länge två olika datum-serier som vi håller öppna ett tag  till:

M 1: 15-16/10, M 2: 12-13/11, M 3: 10-11/12, eller M 1: 24-25/9, M 2: 22-23/10, M 3: 19-20/11

Är du intresserad eller har frågor? Kontakta Gunilla här.

 

Beprövad kurs. Ny kursledare – nya perspektiv.

Välkommen!