Parkonstellationer

Utforska gamla surdegar med nya ögon och fördjupa din relation!

Parsamtal med inslag av familjekonstellationer

Att ha en nära person i sitt liv är både en källa till glädje och hälsofrämjande, men det kan också vara svårt. En del mönster till exempel som skapar problem i våra relationer kan ha rötter i vår släkthistoria – i medvetna eller omedvetna teman från förr – och vara mycket svåra att bemästra. Och de suger ofta väldigt mycket energi.

Synliggör din roll i systemet

Att ta hjälp av det systemiska perspektivet och verktygen innebär att du höjer blicken och blir medveten inte bara om din egen roll i din nuvarande relation, utan även din roll i din familj och din familjs historia. En osynlig bindning eller lojalitet kan visa sig ha inverkan även på nuvarande relationer. När vi blir medvetna om beteenden och känslor som upprepar sig eller djupt hållna löften eller ansvarskänslor för händelser och personer i vår historia, då är vi ett bra steg på väg vidare i att fritt kunna leva våra egna liv.

Med vem är du lojal? För vem bär du en börda som inte är din att bära? Och för vems skull håller du dig, helt omedvetet, tillbaka så att du inte lever ditt liv fullt ut? 

Med hjälp av det systemiska förhållningssättet och metoden får var och en nya perspektiv och verktyg att se på sig själv i sina olika sammanhang.

Ta kontakt med Gunilla via Kontaktsidan, eller skicka ett mejl.

Läs mer om hur jag jobbar med parsamtal på min hemsida gunillaboivie.se