Workshops

Alla har vi en familj, alla har vi en familjehistoria och alla har vi fötts in i en familj i kärlek. En kärlek som är starkare än vad vi tror och som skapar bindningar mellan oss och våra övriga familjemedlemmar. Att göra en familjeuppställning synliggör, och hjälper oss förstå mer om,  de osynliga bindningar vi har till vår familj. Och med denna nya bild som vi upplever med alla våra sinnen under uppställningen, kan vi ta oss vidare.

Man kan arbeta med Familjekonstellationer individuellt eller i en workshop. I en workshop kan du delta dels som klient och göra egen uppställning, dels genom att vara representant i andras. Båda är en mycket berörande upplevelse. Det räcker gott att du själv kommer med ditt dilemma och din önskan – de andra deltagarna får alltså agera representerar för de olika familjemedlemmarna.

Workshopen är öppen för alla och vänder sig till dig som vill förstå dynamiken i ditt familjesystem på ett djupare plan och du behöver inga förkunskaper.

Läs om nästa workshop-tillfälle här.