När den bakomliggande orsaken till dessa gnisslande relationer är svårfångade så kan svaret finnas att hämta i våra familjesystem, i vår familjehistoria.

Läs mer

Nya datum för Kvällskurs i höst!

Var fjärde vecka med start 17/10! Teman under kursen är bl.a. Föräldrar och barn, Delpersonligheter, Inre konflikter, Måluppfyllelse. Vi kommer också prata om Systemiska konstellationer, vad det är för något och hur vi kan ta hjälp av det. Vi jobbar både i mindre grupp, och i stora gruppen, med övningar och uppställningar om vartannat.

Läs mer om kursen här.

 

 

Vilken påverkan har våra tidigaste relationer på vår framgång i livet, i vårt val av partner, vårt arbetsliv? Workshop 19/2.

Läs mer