Coachning vid vägval

Du står inför ett nytt steg, ett vägval. Kanske har du helt enkelt nått en tidpunkt i livet då det börjar bli dags att byta inriktning i livet. Eller så har olika händelser puttat dig i en viss riktning, t.ex. i form av en uppsägning.

När det känns som att allt ramlar över en så kan vi snabbt gå från normalläge till att allt känns väldigt förvirrat. Att i ett sådant tufft läge ta hjälp är ett klokt beslut, speciellt när vi drabbas av plötsliga förändringar. Då kan vägledning och stöd från en utomstående vara nödvändigt för att se var nya öppningar finns, eller hur problem kan vändas till potential.

Du vill vidare, men vet inte hur

Oavsett om du står inför en konkret valsituation eller du känner stor förvirring och har oklara mål så hjälper jag dig. Tillsammans utforskar vi dina möjligheter, hinder och resurser med det systemiska helhetsperspektivet. I arbetet med dina styrkor och förmågor hämtar vi kraft från hela ditt fält, och vi går från förvirring till klarhet.

Kontakta mig när du vill:

  • Hitta kraft och klarhet
  • Göra ett välgrundat val eller står i en svår beslutssituation utan tydliga alternativ
  • Förtydliga dina resurser
  • Bli vän med (och se kraften i) dina upplevda hinder
  • Hitta ordning i kaos

 

Klicka på Kontakt för information om upplägg och för att boka ditt första möte hos Gunilla Boivie.