Systemiskt ledarskapscenter i Skandinavien

Välkommen till Systemiskt ledarskapscenter i Skandinavien! En hemsida för centret, som leds av Gunilla Boivie (Sverige) och Aud Marit V. Esbensen (Norge) är under uppbyggnad och publiceras inom kort. Fram till dess kommer dess innehåll att publiceras här samt på krysalis.no. Kontakta gärna mig, Gunilla Boivie, vid frågor. Mejladress till Gunilla här


Spännande Workshop i Stockholm och i Oslo för dig och ditt företag:

Systemiskt ledarskap och företagande

 

Står du inför ett vägskäl med ditt företag?

Har du eller ditt företag kommit till en punkt där du upplever att du sitter fast eller har svårt att komma vidare?

Har du utmaningar eller samarbetssvårigheter med samarbetspartners?

 

Välkommen till en workshop där vi utgår från företaget som ett levande system, som ingår i och påverkas av andra system. 

Genom att se på företaget som ett levande system, kan vi synliggöra och inkludera systemdynamiker i problemutforskandet. Därmed får du tillgång till organisationens inneboende intelligens och en större förståelse för hur sådant som inte varit medvetandegjort ändå kan påverka förhållandena i organisationen. Du som företagare får också en en mer sammansatt bild av de problem du/ni sitter med och en tydligare grund att fatta beslut utifrån.

I denna workshop hjälper vi dig att se på dig själv och ditt företagande genom ett systemiskt filter, där problemen ses som symtom på något tidigare fördolt. Med ett systemiskt förhållningssätt ser vi på problemen som information om att något fundamentalt är nonchalerat, osynliggjort eller i obalans, och genom att tillämpa de systemiska principer som gäller för organisationer kan vi veckla ut och förstå det upplevda problemet i relation till den större helheten, dvs systemet, och på så sätt hitta den djupare förklaringen till ofta upprepade problem eller segslitna utmaningar.

Information om workshopen

Ort: Centralt i Stockholm

Workshopledare: Aud Marit Viken Esbensen och Gunilla Boivie.

Språk: Workshopen hålls på svenska med vissa inslag av norska.

Datum och tider (OBS NYA DATUM OCH TIDER):

Lördag kl 10-17 till söndag  kl 10-15.

Stockholm- och  Oslo-workshoparna är framflyttade pga Corona. Nya datum kommer efter sommaren hoppas vi!

Målgrupp: Workshopen riktar sig till dig som är företagare och/eller ledare/chef och  känner igen dig i dessa eller liknande utmaningar och önskar hitta nya vägar.

Priser, early-bird: 2300 kr + moms, därefter 3000 kr + moms. Faktureras, se anmälningsformulär. Max 16 platser.

Anmälan & frågor:

Länk till anmälningsformulär här. Har du frågor före anmälan? Skicka ett mejl till Gunilla så besvarar vi dem snarast möjligt.

Presentation av Systemiskt ledarskapscenter i Skandinavien

Vi ser ett ökande behov av systemiskt ledarskap och ett systemiskt förhållningssätt för hantering av komplexa beslut för att skapa hållbara affärer i en snabbrörlig omvärld.

Att utveckla, fatta beslut och leda den operativa verksamheten i ett företag, litet eller stort, i komplexa situationer och med ofta oförutsedda förändringar kan innebära stora utmaningar som kan verka både överväldigande, skrämmande och spännande och givande.

De flesta av oss som arbetar med produkt– och tjänsteutveckling har då och då behov av en större förståelse och insikt i vad det är som påverkar för att kunna ta välinformerade beslut och göra korrekta vägval. Till och med transformera verksamheten.
När vi ser på organisationer som levande system får vi helt unika verktyg och perspektiv för att lösa många problem, särskilt problem som framstår som seglivade och motståndskraftiga mot förändring, såsom hög personalomsättning, rebelliska medarbetare /hela team eller för den delen plötsligt dykande försäljning. Med ett systemiskt förhållningssätt får denna slags fenomen sin logiska förklaring. Det kan ha med händelser från organisationens grundande att göra, eller något ouppklarat som sen ”sitter i väggarna” och påverkar organisationen, dess verksamhet och dess anställda.
Det är inte fråga om att hitta syndabockar eller utdela skuld, utan om att hjälpa er att se det som är, acceptera det för att kunna gå vidare och fatta beslut utifrån en större förståelse och insikt i vad som påverkar organisationen.

Presentation av partners och workshopledare:

Bild: Gunilla Boivie och Aud Marit V. Esbensen

Aud Marit V. Esbensen, Norway, läste på BI (Bedriftsøkonomisk institutt) på -80 talet och for sen med man och barn till USA där hon och maken tog en MBA-examen -88 (Master of Business Administration).  Åter i Norge startade hon, maken och en tredje person ett företag som nu är mitt i ett generationsskifte, en spännande och givande, men också utmanande och lärorik process!  Aud Marit blev på -90 talet intresserad av att forska på kvinnligt entreprenörskap inom fältet Mikrofinans i förhållande till glesbygdsutveckling, och påbörjade en doktorsgrad. Sjukdom med efterföljande utbrändhet gjorde att arbetet fick avslutas i förtid, men intresset kvarstod. Samtidigt med doktorsgraden tog hon kurser i coaching, enligt ”Participatory Learning and Action” och ”Force Field Analysis”. När hon kom i kontakt med familje- och organisationskonstellationer insåg hon snabbt att detta var något hon ville arbeta med. Hon har certifierat sig och deltagit i många workshops världen runt och dessutom suttit i styrelsen för ISCA, den internationella föreningen för systemiska konstellationer. Under 2020 kommer även hon delta i utbildningen ”System Dynamics in Organisations” vid Bert Hellinger Instituut i Holland för att ytterligare styrka sin kompetens inom arbetet med systemiska dynamiker i företag/ organisationer.

Gunilla Boivie, Sverige, civilekonom, läste internationell ekonomi på LiU, är dipl. Psykosyntesterapeut (PsA), systemisk coach och facilitator, och har utbildat sig inom både familjekonstellationer i Sverige och ”System dynamics in organisations” hos Jan Jacob Stam med team på Bert Hellinger Instituut i Holland. Hon driver eget företag sedan drygt 10 år samt är delägare i familjeföretaget sedan 9 år. Gunilla har haft en lång karriär inom IT som projektledare och teamledare i Sverige och internationellt och har även jobbat med marknadsföring och sälj. Sedan Gunilla utbildade sig i Systemiska konstellationer med Dr. Albrecht Mahr, m.fl som lärare, har hon levt med metoden som en del i allt hon erbjuder. Gunilla har under åren fördjupat sitt kunnande bl.a. i lärandeseminarier i Sverige och utomlands. Utifrån sin långa erfarenhet, kreativitet och ledarskap utvecklar och leder hon kurser samt vägleder enskilt i alltifrån privata, relationella frågor till konflikter på arbetsplatsen. Hon har även egna erfarenheter av utbrändhet och en period av arbetslöshet i bagaget.