För dig som längtar efter att själv verka i det systemiska fältet

På sistone har det blivit så tydligt för  mig att livet och utvecklingskraften vill vidare, vill mer och på nya sätt, och jag inser att det är dags nu för mig att fullt ut erbjuda en utbildning i egen regi. Detta är min väg framåt, att samla ihop all min erfarenhet och kunskap till en utbildning. En utbildning  som jag vill erbjuda dig, er som har mött mig genom åren, men även andra som jag ännu inte mött, och som vill jobba systemiskt. Utifrån ert befintliga yrke, eller i en ny tappning.

A profession is there to provide a service. When it serves life, it is successful.

Bert Hellinger

Jag kallar den yrkesinriktad utbildning i familjekonstellationer för att det är tänkt att utmynna i ett utövande för dig. Antingen som en del av det du redan erbjuder i ditt nuvarande yrke, eller för dig som vill utveckla ett nytt, som familjekonstellatör.

Utbildning i Familjekonstellationer 

ASKIS erbjuder en fristående, yrkesinriktad utbildning i familjekonstellationer för dig som vill ta steget in i att verka som familjekonstellatör. Du har redan erfarenhet som coach, terapeut, lärare, präst, socionom mm människorelaterade  yrken och längtar efter en större klarhet och den kraft den här slags kunskap och inkluderande förhållningssätt kan ge.

Utbildningen är uppdelad i två delar. Efter den första delen, som också omfattar flest dagar, kommer deltagarna kunna jobba självständigt med konstellationer individuellt. Efter del två kommer ni även kunna jobba med  konstellationer i grupp och hålla egna workshops. Delarna är fristående och du kan välja att bara gå del ett, eller så fortsätter du med  del två för att du vill fördjupa ditt kunnande ytterligare. Läs  mer i broschyren. Del två äger rum på vårterminen varje eller vartannat år och riktar sig till dig som gått del 1 hos ASKIS eller motsvarande hos andra utbildare.

Gunilla kommer att hålla i flertalet moduler, men bjuder också in andra svenska lärare samt även internationella gäst-konstellatörer, som kommer att delta och hålla kurs digitalt eller på plats.

En utbildning som täcker både grundläggande principer och nya inslag. Var och en får dessutom utforska sin egen dialekt och användningsområde i ett skriftligt arbete. 

Ansvarig för utbildningen är Gunilla Boivie, Dipl. Psykosyntesterapeut & Cert. Konstellatör i Systemiska Konstellationer. Läs mer om Gunilla på denna sida

Antagningen stänger inom kort!

Hör av dig till Gunilla direkt på mejl här, eller skicka in din anmälan via denna länk.

Zoom & på plats 2023-2024

Nästa omgång av första delen av ASKIS utbildning startar redan denna höst, nu med ett nytt upplägg där du får lära dig att faclitera både via Zoom och på det mer traditionella sättet, på plats, live!

Teori kombineras med praktik, vilket innebär att ni också deltar via Zoom de två första modulerna. För att begränsa skärmtiden behöver vi sprida ut kursdagarna något till vardagskvällar, men helgerna nedan stämmer.

12 dagar fördelat på 4 moduler

Modul 1 sker via Zoom: 1-3/12

Plus två onsdagskvällar som extra resurs: onsdag 6/12 och onsdag 10/1 (Zoom)

På plats i Stockholm: 5-7/1, 2-4/2 och 8-10/3

Anmälan – se länkar och knapp nedan.

Plats är alltså två olika: Zoom för modul 1 samt Stockholm för modul 2, 3 och 4.

Frågor? Kontakta Gunilla här

Vet du redan nu att du vill delta i utbildningen? Anmälan och priser här.

Informationstillfällen online

Fler datum kommer vid behov. Kontakta mig Gunilla på mejl vid frågor

Välkommen till en ny fas i ditt liv!

Vad mer kan du förvänta dig?

Mer om innehållet

Det här en upplevelsebaserad utbildning, men vi kommer även gå igenom en hel del teori. Du får kursmaterial  med de viktigaste texterna, och litteraturlista likaså med både rekommenderad och frivillig litteratur. Vi behöver teorin för att rätt  förstå vad det är vi har framför oss  ”i  rummet”, men  för att bli en god konstellatör behöver det så småningom hamna i bakgrunden, i din instinktiva ryggrad, och hantverket, samarbetet med det informerande fältet (the Knowing field) hamna i fokus. Därför är det också mycket betoning på att  öva, både under modulerna, och mellan dem. Under guidning och med sina kurskamrater (tex i s.k. peer groups).

Egen fördjupning

Förvänta dig också mycken egen fördjupning i din personliga process och flera möjligheter att ta del av den starka och berörande känslan av att vara i ”något större” när du deltar i andras. Det kommer säkerligen också bli en hel del skratt och igenkänning, för i all vår individualitet så finns det så mycket gemensamt att känna igen sig i varandra i! 

 

Hör av dig och berätta – vad behöver du veta mer om?

Återkom gärna till mig med frågor, anmäl dig direkt till utbildningen, eller anmäl dig till en introduktionsdag. 

 

 

Mejla Gunilla

Frågor?

Kontakta Gunilla på gunilla@askis.se

Del 2 av Utbildning i Familjekonstellationer 

Utbildningen andra del kommer att fokusera mycket på trauma och att lära sig arbeta i grupp med konstellationer. Det är också i del två som vi tar in gästkonstellatörer.

Sedan Hellinger startade på 1980-90 talet har denna metod utvecklats i en mängd facetter och användningsområden och vi kommer att utforska några av dessa, bland annat kollektiva (större system) och strukturella konstellationer.

Vi fördjupar även kring konstellatörens hållning och perception; Bland det viktigaste för att på ett verkningsfullt sätt utöva metoden är att förstå hur vi som individ förhåller oss till Vetandefältet (the Knowing  field); hur får vi till oss information, hur är det att inte veta utan bara ha tillit, hur känns det i kroppen när det är ”rätt”, eller sant, och hur förmedlar jag det? Var slutar jag och var börjar fältet, är andra frågor vi ställer oss, liksom vilken är min personliga stil? Föredrar jag att börja stort eller litet, vill jag att deltagarna ska röra sig fritt, eller har jag en annan struktur, är också viktiga frågor att bli klara över. Del två innehåller också mycket övning i storgrupp där deltagarna alltmer själva agerar konstellatörer för varandra med läraren i rummet.

Dessutom kommer deltagarna jobba med sin fallstudie samt inlämningsuppgift i eget arbete mellan modulerna. Diplom ges vid fullgjord utbildning inklusive handledning (minst 2 tillfällen) och inlämnade och godkända uppgifter.

Preliminära datum för Del två 2024

Del 2 skjuts fram till senare under 2024. Datum kommer.

Upplägg i tidigare omgång (våren 2023)

En inledande 3-dagarsmodul  i mitten av mars följdes av två eftermiddagar på Zoom, med Barry Krost från USA och jag själv. Del 2 avslutades med 4 dagar torsdag-söndag med tre gästande erkända konstellatörer; två internationella och en svensk. Läs mer nedan.

Gunilla håller i majoriteten av modulerna. Läs mer om Gunilla på denna sida

Exempel på innehåll och gästlärare i Del 2 2023:

Barry Krost (USA) höll i följande utbildningsavsnitt:

Working with the Dead: Allowing the Dead to Withdraw

Att arbeta med de döda – hur tillåta de döda att dra sig tillbaka

Barry förklarar:  Ofta upplever de döda fortfarande vrede över sitt liv (eller död) och kan inte släppa taget. Ibland vill de fortfarande hämnas eller få rättvisa eller reagerar på tidigare trauman. De döda som var förövare kan vara rädda för konsekvenserna av sina handlingar eller vägra att släppa den makt de känner i förövandet, och de kommer också att motstå fullständig död oavsett konsekvenserna för de levande. Ett sunt familjesystem kräver att de döda drar sig tillbaka när det är deras tid. Efter en översikt över hur man arbetar med de döda i familjekonstellationer kommer vi att göra flera konstellationer för att lära oss att känna igen och arbeta effektivt med de ofullständigt döda för att återställa symmetri och balans i klientens familjesystem.

 

 

Meghan Kelly (USA och Bryssel) höll i följande utbildningsavsnitt på plats i Stockholm:

Trauma, the Body & the Nervous system and their place in Constellation work.

Trauma, kroppen och nervsystemet och deras påverkan och plats i konstellationsarbetet.

 

 

 

Dessutom medverkade Julia Kirby (UK) med avsnittet Embodied healing sentences and the art of Not Knowing och Stéphane Bruchfeld (SE) med avsnittet Kollektiva konstellationer.

Frågor? Kontakta Gunilla här

Varmt välkommen in i en ny fas i ditt liv!

Utbildning i Norge

Allt är ännu inte på plass for en utdannelse i Norge, men hvis jeg finner en lokal og nokk intresserte så kan det bli av!

Dato 2023 og 2024 for Del 1: 15-17/12, 19-21/1, 16-18/2, 15-17/3. I Del 2 sammanførs deltaker fra flere forskellige grupper som gått Del 1 tidligere.

Kontakta mig via mail hvis du vil delta eller har spørsmål.

Den här kursen har varit en spännande upplevelse för mig. Jag fick svar på mycket som hjälper mig att förstå bättre olika sammanhang i livet. Att ha mer förståelse för människor, deras beteende och händelser. Det är mer än en yrkesutbildning, det handlar mycket om självutveckling som jag rekommenderar alla, för att få ett bättre liv och samhälle🥰Tack för det!

Sarolta Lazlo, Norberg

Deltagare i utb Del 1, 2022-23

Att gå denna kurs ger en fantastisk möjlighet att lära sig denna metod och jobba med sig själv på en djupare plan. Hjälper till att se våra komplicerade familjeförhållanden med snällare och klarare ögon. Gunillas intuitiva förmåga kombinerat med hennes strukturerade arbetssätt gör kursen givande, rolig och lärorik. Kan varmt rekommendera kursen för alla som önskar arbeta med sig själv, men även för yrkesverksamma som önskar ha en ytterligare metod i verktygslådan. 

Elisabet

Socionom

Ny broschyr för Del 1 som inkluderar Zoom:

Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik

Download [445.01 KB]

 

 

När jag träffar Gunilla och deltar i hennes kurser blir jag alltid lite klokare. Jag lär känna mig själv och mitt system på ett annat sätt. Hon har en unik förmåga att integrera alla i gruppen som leder till en fin och trygg gruppkänsla. Hon blandar teori och övningar på ett bra sätt. Gunillas strävan att konstant vilja växa och utvecklas inspirerar mig. Jag kan rekommendera utbildningen till alla som har en fascination för familjekonstellationer och vill förstå mer om det.

Désirée

Deltagare i utbildningen 2021-22

Principer för levande system

Att verka i vetandefältet

Blind kontra seende kärlek

Att arbeta individuellt med familjekonstellationer

Mönster och dynamiker i relationer ur ett systemperspektiv