Arbeta med parrelationen

Utforska gamla surdegar med nya ögon och fördjupa din relation!

Parsamtal med inslag av familjekonstellationer

Att ha en nära person i sitt liv är både en källa till glädje och hälsofrämjande, rentav livsförlängande, men det kan också vara svårt. Bara det faktum att relationen går in i olika faser, såsom från förälskelse in i den djupare kärleken eller från dejtingliv till föräldraliv, ställer nya krav på relationen när allt plötsligt inte går som på räls längre. Resultatet kan bli en kamp om både utrymme och lust, med konflikter, ilska, rädsla och oro som möjliga konsekvenser.

Hos mig kan ni jobba med er relation både terapeutiskt och utifrån det systemiska perspektivet (familje-/parkonstellationer), antingen i kombination eller med endast det ena förhållningssättet.

Med en kombination av båda, dvs Parsamtal med inslag av familjekonstellationer så får ni var och en möjlighet att göra varsin familjekonstellation. I så fall infaller detta på tredje träffen. Huvudfokus för övriga träffar är att ni får verktyg och möjlighet att öva på nya sätt att kommunicera och relatera till varandra i de orosmoment och konflikter som är aktuella för er i nutid.

Familjekonstellationer

En del av det ni brottas med i relationen kan ha djupare rötter ända från er respektive familjehistoria. Exempelvis kan ett envist beteendemönster ha sitt syfte från och förklaring i starka händelser i historien (plötsliga dödsfall, olyckor, sjukdomar, brott, övergivenhet och uteslutningar) som fortfarande hänger kvar i nutid. Det går att känna igen dessa mönster på att man inte kommer ur dem, hur hårt man än jobbar med sig själv, litegrann som att gå i kvicksand, eller att man inte riktigt förstår sitt eget beteende eller reaktioner. Det man känner känns visserligen starkt och på riktigt, men när man skrapar lite på ytan är det ofta en ologisk och överdriven oro som inte stämmer med den verklighet man lever i.

Några exempel kan vara: Överdriven rädsla för att inte ha tillräckligt med pengar fast man lever i en trygg ekonomisk situation. Att inte våga byta jobb fast nya arbetsgivare drar i en. Att ibland känna sig paralyserad av rädsla av till synes bagatellartade händelser såsom ett barns skrik eller envishet, eller att flytta till ny ort, mm.

Den här typen av fenomen skapar inte sällan problem i relationen då de ofta suger väldigt mycket energi och uppmärksamhet från annat. När vi märker att vi inte kan komma åt problemen med vår medvetna förståelse så kan lösningen ligga i att se på det med det systemiska perspektivet och förhållningssättet, och göra en s.k. familjeuppställning, där vi bl.a. ställer frågan, ”för vem är det som jag upplever som ett problem en lösning?”

Synliggör din roll i systemet

Att ta hjälp av det systemiska perspektivet och verktygen innebär att du höjer blicken och blir medveten inte bara om din egen roll i din nuvarande relation, utan även din roll i din familj och din familjs historia. En osynlig bindning eller lojalitet kan visa sig ha inverkan även på nuvarande relationer. När vi blir medvetna om beteenden och känslor som upprepar sig eller djupt hållna löften eller ansvarskänslor för händelser och personer i vår historia, då är vi ett bra steg på väg vidare i att fritt kunna leva våra egna liv.

Med vem är du lojal? För vem bär du en börda som inte är din att bära? Och för vems skull håller du dig, helt omedvetet, tillbaka så att du inte lever ditt liv fullt ut? 

Med hjälp av det systemiska förhållningssättet och metoden får var och en nya perspektiv och verktyg att se på sig själv i sina olika sammanhang. Ni kan göra en s.k. parkonstellation – inom parterapin med oss tre i rummet, eller i en workshop med andra deltagare som liksom ni söker svar på olika problem/frågor.

Välkommen att ta kontakt med Gunilla för frågor eller bokning via Kontaktsidan. Eller skicka ett mejl.

Läs mer om hur jag jobbar med parsamtal och psykosyntesterapi på min hemsida gunillaboivie.se