Litteratur

Nedan följer litteratur inom området systemiska konstellationer som jag har läst och rekommenderar. Några fungerar mer som introduktion, till exempel Hellingers Acknowledging… Ulsamers The Art and Practice.. samt Charlotte Palmgrens bok. Andra har mycket matnyttigt även för dig som gått kurser, vill praktisera metoden och önskar fördjupning och praktiska tips. Exempel på det senare är Systemic Coaching… In the Presence of Many… och In My Mind’s Eye.

 

 • Love’s Hidden Symmetry, What makes love work in relationships, av Bert Hellinger with Gunthard Weber & Hunter Beaumont
  Förlag Zeig, Tucker & Co.
 • Acknowledging What Is. Conversations with Bert Hellinger, av Bert Hellinger och Gabriele ten Hövel
  Förlag Zeig, Tucker & Co. Inc.
 • In My Mind’s Eye. Family Constellations in Individual Therapy and Counselling, av Ursula Franke,  (för dig som vill veta mer om familjekonstellationer i individuella sessioner)
  Förlag Carl-Auer Verlag
 • The Art and Practice of Family Constellations. Leading Family Constellations as Developed by Bert Hellinger, av Bertold Ulsamer
  Förlag Carl-Auer Verlag
 • Even if it Costs Me My Life, Systemic Constellations and Serious Illness, av Stephan Hausner,
  Förlag GestaltPress, Routledge, Taylor & Francis
 • Om du visste hur mycket jag älskar dig! Kärlekens kraft i familjerelationer. Boken, skriven av Charlotte Palmgren, presenterar en sammanfattning av B. Hellingers Familjekonstellationer.
  Förlag Svenska Hellinger Institutet /Mareld
 • In the Presence of Many, Reflections on Constellations Emphasizing the Individual Context, Vivian Broughton.
  Förlag Green Balloon Publishing
 • Wings for Change: Systemic Organizational development, by Jan Jacob Stam.
  Förlag Systemic Books / även på Kindle.
 • Systemic Coaching & Constellations. The principles, practices and application for individuals, teams and groups, by John Whittington.
  Förlag Kogan Page Ltd, även på Kindle.