Systemperspektiv i organisationer

När vi ser på företaget eller organisationen som ett levande system, öppnar sig helt nya möjligheter. Att inkludera det systemiska perspektivet innebär att tydliggöra det som ”sitter i väggarna”, det som påverkar organisationen och dess medlemmar på ett omedvetet plan. Med detta synsätt ses de problem som uppstår som en potential till utveckling, för de avtäcker dynamiker som pekar på något underliggande som ignorerats eller åsidosatts. Att synliggöra dessa dynamiker hjälper organisationen att återigen fungera effektivt, i samklang med omgivningen och enligt sitt syfte.

Dynamiker i arbetslivet och företaget (organisationen)

Ett team som inte samarbetar, försäljning som går helt i motsatt riktning mot budget, alltmer missnöjda personalgrupper, gnissel eller konflikter mellan individer eller mellan avdelningar – typiska problem som motverkar organisationers effektivitet och lönsamhet. Det går dessutm alldeles utmärkt att utforska olika affärsscenarier, möjliga positioner på nya uppdraget med mera, med detta verktyg. Du kan ditt företag, Gunilla adderar systemverktygen.

Workshop 2/6 ”Systemdynamiker i Arbetslivet” (SDA)

Söndagen den 2 juni erbjuder Gunilla en workshop där vi belyser teman från arbetslivet, särskilt för dig som är soloprenör, småföretagare eller anställd.

Med fokus på företaget eller arbetslivet utforskar vi frågeställningar som ”hur passar mitt nya erbjudande mina befintliga kunder” eller ”när är bästa tidpunkten att gå ut med min nyhet”. Likaså kan man utforska olika scenarier i relation till företaget som helhet/delarna. Samt förstås utforska olika problemområden som ni dras med. Allt med den större linsen, det systemiska perspektivet. Gunilla leder er under s.k. mini-konstellationer och övningar så att ni var och en får utforska en frågeställning. Dessutom kommer det finnas plats för två konstellationer under dagen, där två personer får gå på djupet med sin fråga.

Boka-tidigt-pris

Totalt cirka 12 platser och möjlighet att göra två sk uppställningar, dvs fördjupning av fråga från deltagare. Dessa platser lottas ut – den ena lottas ut bland de 6 först anmälda, den andra lottas ut under dagen. Mini-konstellationer och övningar för  alla på arbetslivsrelaterade frågor.

INTRO-priser  för denna workshop:

Pris 16/5-2/6: 1500 kr plus moms = 1875 kr ink moms

Boka senast 15/5: 1250 kr plus moms = 1563 kr ink moms
Fortfarande finns möjlighet att delta i den första utlottningen, dvs du får två chanser att jobba i storgrupp med din egen fråga!
Välkommen att utforska scenarier, valsituationer, designval, beteendemönster mm i arbetslivet med de systemiska verktygen!

All information som vi delar med varandra stannar i rummet.

Kontakta ASKIS för en konsultation när ni behöver

Förstå den verkliga orsaken till återkommande konflikter, ologiska felrekryteringar, hög personalomsättning  Synliggöra organisationens inneboende kunskap och ett större helhetsperspektiv  Utforska nya erbjudanden

Metoden går att använda utifrån olika nivåer i en organisation, i grupper som helhet och individer i grupper. Även för individer separat, dvs coachning, karriärcoachning.

När försök har gjorts att hitta lösningar med ordinarie verktyg och resurser och problemen ändå kvarstår, då kan det vara fruktbart att inkludera det systemiska perspektivet, se problemet som en del av en större helhet, med bindningar, syften och lojaliteter som inte alltid är synliga för ögat. Eller, annorlunda uttryckt, att utgå från en metod och ett förhållningssätt som ser och inkluderar hela ”problemisberget”, även det som inte är tillgängligt för vår medvetenhet, ger en långt större chans att hitta problemets totala potential och förlösning.

Att anlägga det systemiska perspektivet innebär också att vi ser det som är och varit utan att blanda in värderingar när vi samlar fakta, med respekt för det som är och det som varit samt enligt vissa grundläggande principer för mänskliga system.

Kort om historia och utveckling

Bert Hellinger (f 1925 i Tyskland) utarbetade under många år en metod han kallat Systemiska konstellationer. Som första fokus valde Hellinger att studera familjen, Familjekonstellationer, dess lojaliteter, sammanbindningar och organiserande principer. Läs mer om systemiska familjekonstellationer här. Ur detta utvecklade han sedan det som kallas Organisationskonstellationer, vilka lojaliteter och principer som styr och verkar i organisationer. Senare har bl.a. Jan Jacob Stam och Bibi Schreuder i Holland vidareutvecklat metod och förhållningssätt i det de kallar Systemdynamiker i organisationer, eller helt enkelt systemiskt arbete i organisationer, se www.hellingerinstituut.nl