Systemperspektiv i organisationer

När vi ser på företaget eller organisationen som ett system, öppnar sig helt nya möjligheter. Att inkludera det systemiska perspektivet innebär att tydliggöra det som ”sitter i väggarna”, det som påverkar organisationen och dess medlemmar på ett omedvetet plan. Med detta synsätt ses de problem som uppstår som en potential till utveckling, för de avtäcker dynamiker som pekar på något underliggande som ignorerats eller åsidosatts. Att synliggöra dessa dynamiker hjälper organisationen att återigen fungera effektivt, i samklang med omgivningen och enligt sitt syfte. Att anlägga det systemiska perspektivet innebär också att vi ser det som är och varit utan att blanda in värderingar när vi samlar fakta, med respekt för det som är och det som varit samt enligt vissa grundläggande principer för mänskliga system.

Dynamiker i arbetslivet och organisationen

Ett team som inte samarbetar, försäljning som går helt i motsatt riktning mot budget, alltmer missnöjda personalgrupper, gnissel mellan moder- och dotterbolag, konflikter mellan individer eller mellan avdelningar – typiska problem som motverkar organisationers effektivitet och lönsamhet. När försök har gjorts att hitta lösningar med ordinarie verktyg och resurser och problemen ändå kvarstår, då kan det vara fruktbart att inkludera det systemiska perspektivet, se problemet som en del av en större helhet, med bindningar, syften och lojaliteter som inte alltid är synliga för ögat. Eller, annorlunda uttryckt, att utgå från en metod och ett förhållningssätt som ser och inkluderar hela ”problemisberget”, även det som inte är tillgängligt för vår medvetenhet, ger en långt större chans att hitta problemets totala potential och förlösning.

Kontakta oss när ni vill belysa era affärsproblem utifrån ett systemperspektiv, så skickar vi förslag på upplägg och offert! Kontakta oss här.

Behöver företaget stöd med teamcoachning eller vill boka individuell coachning för dig som är chef/grundare eller övriga anställda? Läs mer i respektive länk.

Kontakta ASKIS för en konsultation när ni behöver

Förstå den verkliga orsaken till återkommande konflikter, ologiska felrekryteringar, hög personalomsättning  Synliggöra organisationens inneboende kunskap och ett större helhetsperspektiv  Utforska nya erbjudanden

Metoden går att använda utifrån olika nivåer i en organisation, i grupper som helhet och individer i grupper. Även för individer separat, dvs coachning, karriärcoachning.

Kort om historia och utveckling

Bert Hellinger (f 1925 i Tyskland) utarbetade under många år en metod han kallat Systemiska konstellationer. Som första fokus valde Hellinger att studera familjen, Familjekonstellationer, dess lojaliteter, sammanbindningar och organiserande principer. Läs mer om systemiska familjekonstellationer här. Ur detta utvecklade han sedan det som kallas Organisationskonstellationer, vilka lojaliteter och principer som styr och verkar i organisationer. Senare har bl.a. Jan Jacob Stam och Bibi Schreuder i Holland vidareutvecklat metod och förhållningssätt i det de kallar Systemdynamiker i organisationer, eller helt enkelt systemiskt arbete i organisationer, se www.hellingerinstituut.nl