Integritetspolicy

och därför kommer här en förtydligad integritetspolicy för Creere och varumärket ASKIS.

Cookies

Leverantören av Creere och ASKIS webbsidor använder cookies för att fungera på ett adekvat sätt. Cookies används för att  föra besöksstatistik. Vi samlar däremot inte in information om dina preferenser, beteenden, behov eller dylikt via cookies.

Kontaktuppgifter till ansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Gunilla Boivie, Creere AB, organisationsnummer 559209-5268 med varumärket ASKIS. Fortvägen 22, 187 64 Täby, mejl  och mobilnummer: 0709-313302

Personuppgifter

Kurser, föreläsningar och workshops

När du kontaktar oss för att boka in dig på en föreläsning, kurs eller workshop, samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är i första hand namn, telefonnummer och mejladress och ibland postadress samt matallergier.  Vi frågar inte efter personnummer, men om du vänder dig till oss via extern part som kräver personnummer så finns det också med i de personuppgifter vi samlar in, tex via Samtalsförmedlingen-Benify.

Dina personuppgifter fyller du i själv i formulär som vi tillhandahåller på våra  webbsidor, sociala medier, eller i enstaka fall via mejl. Om du önskar att dina uppgifter raderas direkt efter genomförd kurs eller föreläsning har du möjlighet att ange det i samma formulär som du anmäler dig till eventet på.

Klientanteckningar

På ASKIS och Creere behandlar vi personuppgifter för att hantera löpande terapisamtal, dvs för noteringar efter samtalen. Behandlingen sker för att kunna fullgöra uppdraget på bästa sätt, vilket är vårt berättigade intresse och nödvändigt för att fullgöra avtalet med klienten.

Vi behandlar alltid personuppgifter med yttersta respekt och säkert, och använder avidentifierade uppgifter, dels i handskrivna anteckningar i mapp i låst utrymme, dels digitala anteckningar på säker och lösenordsskyddad server.

Vad uppgifterna används till

Vi behandlar personuppgifter för att kunna hantera bokningar samt för att skicka meddelanden om status för de kurser och andra evenemang du bokat en plats på. Vi tar bara in och behandlar den information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring och skatter.

Marknadsföring och nyhetsbrev

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via mejl och nyhetsbrev. Vi rekommenderar även våra tjänster på våra webbsidor, sociala medier såsom Facebook och Instagram, samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om kurser och andra evenemang som är aktuella i nyhetsbrev via Mailchimp. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Uppgifterna sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Säkerhetsåtgärder

Handskrivna känsliga personuppgifter förvaras i låst utrymme, digitala anteckningar på datorer och servrar som är lösenordsskyddade och de är krypterade. All data som samlas in är för den egna verksamheten här i Sverige och kommer inte att säljas till annan part.

Vi ber att få känsliga uppgifter utanför mejlsystemen och med så lite identifierbara uppgifter som möjligt.

För bokföring och orderhantering  använder vi oss av tredje part (Fortnox och Samtalsförmedlingen-Benify) och följer då bokföringslagen, för mejlhantering används  Google och one.com.

Uppgifterna sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

 Frågor eller önskemål

Om du har några frågor eller vill att vi uppdaterar eller raderar dina uppgifter så hör av dig till mig på gunilla@creere.se eller gunilla@askis.se. Avseende nyhetsbreven så går det att göra uppdateringar eller avregistreringar på egen hand genom att klicka på länkar i sidfoten på nyhetsbreven.

Version 0.3 av integritetspolicy för Creere AB, 2020-04-03

Väl mött

Gunilla Boivie, ASKIS och Creere AB

Till startsidan