Välkommen till ASKIS!

 

Utbildning, Workshops &
coaching med systemperspektiv

med Gunilla Boivie

Del 2 UTB start 17-19/3

Om Familjekonstellationer

Kan din familjehistoria påverka ditt liv idag? När du ser dig själv utifrån din familjehistoria kan du finna oväntade lösningar på gamla problem. Med hjälp av en uppställning kan du belysa sådant som återkommande svåra känslor, eller mönster som upprepar sig, eller relationsproblem (partner, barn, föräldrar) och svåra livsfrågor/-avgöranden och annat som du kanske kämpat med ett tag.

Läs mer här…

Ny Del 1 UTB startar i höst

Workshops 2023

Vad behöver du avsluta?

Vi kan behöva avsluta något när vi märker att vi

 • Håller oss tillbaka
 • Ständigt återkommer i känslan/tanken till något gammalt
 • Irriteras /dräneras av det vi gör
 • Är nära till utmattning
 • Har svårt att påbörja nytt, starta upp projekt etc vare sig det  är nya relationer eller nya arbetsmoment (inkl gå vidare i karriären)

Välkommen på workshop lördag 4 mars!

Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige, ASKIS

ASKIS erbjuder kurser och workshops i Systemiska konstellationer för privata frågeställningar och arbetsrelaterade. Du får här möjlighet att använda konstellationer för din problemlösning, individuellt eller i grupp. Även online.  Läs mer»

Vad längtar du efter?

 1. Bli bättre på att hantera nya saker/situationer
 2. Låta min egen vilja styra i jobbsituationer /i relationer
 3. Vill kunna inkludera mig själv lättare i nya grupper
 4. Önskar hitta min plats i livet, på jobbet, med andra
 5. Bättre hantera omotiverade känsloutbrott, tex ilska
 6. Vill hitta en livspartner
 7. Vill kunna sätta mål och fullfölja dem
 8. Förstå mer om återkommande konflikter som jag hamnar i på jobbet, i relationen, med barnen
 9. Komma loss ur känsla av att sitta fast

Om du idag sitter med en önskan eller fråga som du vill jobba med i grupp så är du välkommen att höra av dig till mig inför nästa workshop-tillfälle. Det går också bra att jobba med din önskan i en individuell konstellation. Varmt välkommen!

Individuella konsultationer

Kontakta mig för att göra individuellt arbete med systemperspektiv, se

» Coachning

Kontakta Gunilla Boivie när du vill:

Hitta kraft och klarhet Förtydliga dina resurser

Hitta en livspartner Hantera återkommande konflikter

För att boka ett möte, kontakta Gunilla Boivie här.
Gunilla Boivie

Facilitator av system, Dipl. psykosyntesterapeut, Ackr. Counsellor, Int. Ekonom LiU. , Läs mer här

Företag – konsultera oss när ni vill

Förstå den bakomliggande orsaken till återkommande konflikter  

Synliggöra organisationens inneboende kunskap och få ett större helhetsperspektiv

Kontakta oss här
Dynamiker i organisationer

läs mer här