Workshops i familjekonstellationer

I en konstellation får du hjälp att belysa dolda dynamiker och lojaliteter i familjesystemet och gå mot ett helande. För att kunna leva vårt eget liv fullt ut måste vi finna vår rätta plats i familjen och låta andra bära sitt eget öde.

Vad kan du ta upp i en workshop i familjekonstellationer?

När du arbetar med din konstellation i en workshop blir sådana händelser som har präglat och påverkat dig på ett djupare plan viktiga. Det kan vara separationer, bortgångna syskon och föräldrar, ett dödfött barn, en abort, att någon i familjen blivit utstött eller glömd eller att du har ouppklarade affärer med någon familjemedlem. Du kan vilja belysa eller förstå sådant som varför du inte hittar ditt syfte i livet, eller en känsla av att leva någon annans liv istället för ditt eget, eller har oönskade mönster som upprepar sig. Dessutom kan du ta upp frågor som rör parrelationen, utmaningar med barnen, fysiska problem och sjukdomar, svåra livsfrågor/-avgöranden vi står inför.

Du ställer upp din konstellation med hjälp av övriga deltagare, och facilitatorn medverkar till att först synliggöra dynamiken i familjens inre struktur och därefter steg för steg gå mot en lösning. Efter varje konstellation finns tid avsatt för frågor.

Vad händer i en workshop?

Under en workshop kan deltagarna med facilitatorns hjälp sätta upp en konstellation i en trygg och konfidentiell miljö. Denna process kan ofta vara starkt berörande med ibland förvånande resultat. Under dessa dagar belyses gömda och glömda dynamiker och lojaliteter som vi sitter fast i, och som hjälper oss hitta vägar till läkande. När familjesystemets inre ”ordning” åter är i balans, har vi som individer större möjlighet att fritt välja vår väg och göra våra egna val.

Vill du komma på workshop? Läs om nästa workshop med Gunilla Boivie här.

Utländska konstellatörer

ASKIS arrangerar återkommande workshops och s.k. lärande-seminarier med utländska konstellatörer. Tidigare har vi bjudit in bland andra Albrecht Mahr, Karen Hedley, Christine B-Essen med flera. Våren 2016 var Guni Baxa här för ett lärande-seminarium med titeln Our Connection to the ”Tribal Soul” (i samarbete med Svenska Hellinger Institutet).