Välkommen till ASKIS öppna temakvällar!

Under en temakväll får du en introduktion till ett tema och hur det kan förstås med det systemiska perspektivet. Till exempel Consumerism, Utbrändhet, Framgång i livet mm. Andra möjliga teman: Konstellationer och adoption, Tillhörighet, Mödrar och döttrar, Mönster – ett hinder eller tillgång?. Men även teman såsom Så hittar du bästa flödet och Systemdynamiker i Organisationer.

Kvällen innehåller teoripass, demos och ibland enstaka uppställning inom temat.

Tider: Tisdagar eller torsdagar, kl 17.30 – 21 cirka, med paus för kaffe/the.

Öppen kväll med tema Mönster – tvång eller tillgång?

Är du den som ”alltid hjälper till”, eller ”vet vad som krävs” eller hamnar du ofta i att ta ansvar när ingen annan gör det eller motsatt att du gärna låter bli? Blir du gärna ”besserwisser” eller hamnar lätt i konflikter med antingen chefer eller med kollegor? Vill du ofta bygga broar mellan motsatser, eller pendlar mellan motsatser såsom svart eller vitt, ont eller gott, gammalt eller nytt, eller hamnar lätt i offerenergi alternativt förövarenergi?

Vill du utforska dessa och se hur de kan vara till hjälp resp stjälp, och hur du kan komma vidare? Välkommen till denna temakväll! 

Ofta uppstår dessa mönster i vissa situationer eller på jobb där vi har vissa positioner, på styrelsemöten, i vissa möten med kollegor eller med chefen, när vi träffar ursprungsfamiljen, ska förhandla med besvärliga grannar osv. I vissa fall är dessa mönster till hjälp för oss och vi tänker inte så mycket på dom, men ibland har vi mönster som snarare stjälper än hjälper oss och som vi gärna frigör oss ifrån.

Under kvällen kommer vi att titta närmare på 2-3 utvalda mönster och göra övningar kring dessa som ett sätt att hitta hur vi var och en förhåller oss till dem, och hur vi kan göra för att komma ur dem. När du anmäler dig, berätta gärna vilket mönster du eventuellt känner igen dig i så bidrar du till planeringen av kvällen. Tack!

Teman framöver

Vad önskar du veta mer om? Vill du påverka teman för framtida temakvällar? Skicka ett mejl via Kontaktsidan.

Introduktion till andra typer av konstellationer – Systemdynamiker i organisationer

Sedan Bert Hellinger lade grunden för detta fantastiska arbete har mycket hänt. I och med att metoden har lärts ut till, och praktiserats av, tusentals människor runtom i världen så har nya former och varianter tagits fram. Under våren 2019 blir fokus på organisationskonstellationer, eller systemdynamiker i organisationer.

Kom och lyssna och prova själv i övningar eller uppställning!

Datum & Tid:  Nya datum kommer efter sommaren. Tid kl 18-21