Jag stannar gärna kvar lite för länge på jobb /i relationer
jag har utmaningar med att inkludera mig själv i nya grupper
Jag känner mig ofta utanför
Jag har svårt att passa in, hitta min plats
Jag har alltid haft många idéer men har svårt att komma igång
Jag har en känsla av att sitta fast

Vill du hitta ett sätt att komma vidare ? Läs mer här om workshopen 15 maj med Gunilla Boivie