Fortbildning

Familjekonstellationer

Ledare: Svenska och internationella utbildare

Ort: Göteborg och Stockholm

Tider: Fortbildningen förläggs till fredagar mellan kl 13 och 21 samt lördagar och söndagar kl 9.30-17.30

ASKIS och Svenska Hellinger Institutet anordnar i samarbete en ny fortbildning i Systemiska (Familje-) Konstellationer. Den är uppdelad i två block, bas– och fördjupningsblock, och omfattar totalt 18 dagar med start på hösten. Den leds av svenska utbildare tillsammans med utländska internationellt erkända utbildare, samtliga utifrån Bert Hellingers grundsyn.

 

Mer om fortbildningen

Fortbildningen i familjekonstellationer är uppdelad i två block, basblock och fördjupningsblock på totalt 18 dagar och kommer att erbjuda ytterligare fördjupning för att aktivt hjälpa fram de som själva vill leda workshops. Vi erbjuder också möjlighet att i en förlängning ta diplom/certifikat som konstellatör med erkännande att leda egna konstellationer, i workshops eller individuellt.

Basblock 6 dagar

När du ser dig själv utifrån din familjehistoria (även generationer bakåt) kan du finna oväntade lösningar på gamla problem. Under två helger får du här möjlighet att inventera ditt liv och dina frågeställningar med hjälp av uppställningar (konstellationer) och övningar i mindre grupper. Du kommer att lära dig ett nytt sätt att förstå dig själv och dina relationer. Kompendium ingår.

Kursen omfattar 2×3 dagar och ges på två orter, i Göteborg och Stockholm. Vi flyttar fram 6-dagarskursen till nästa höst och förlägger första modulen i Stockholm och andra i Göteborg.

Datum modul 1, Stockholm: 16-18/9  2016

Datum modul 2, Göteborg: 21-23/10 2016

Tider: kl. 13.00-21.00 och lördag-söndag 09.30-17.30.

Basblocket syftar till att ge en allmän orientering (teoretisk och praktisk) i grundtemana. Kursen erbjuds både som del 1 i den längre fortbildningen och som enskild kurs i personlig utveckling. Basblocket leds av svenska utbildare,  Charlotte Palmgren (Stockholm) och Pille Naeris (Göteborg).

Fördjupningsblock 

4 x 3 dagar plus frivillig tilläggsmodul om 3 dagar

I fördjupningsblocket arbetar deltagarna  med att fördjupa och själva använda sina kunskaper i mindre och större grupper under vägledning. Mer avancerade övningar och att pröva på att leda konstellationer i storgrupp. Fördjupningsblocket leds av både svenska och utländska utbildare. Intervju inför antagande till fördjupningen. Erbjuds endast i Stockholm.

Datum för 2016:

Första modulen i fördjupningen äger rum 2-4/12 2016. Vi återkommer med datum för resterande moduler.

 

Tilläggsmodul

Under denna 3-dagarsmodul får du ytterligare tillfälle att öva dig i att leda konstellationer. Dessutom tittar vi på hur man kan arbeta med enskilda klienter samt andra typer av konstellationer, såsom strukturella konstellationer, konstellationer med delpersonligheter mm.

Skicka ett mejl till oss via Kontaktsidan så skickar vi dig ett mer detaljerat program samt uppgifter om priser mm.

För dig som vill veta mer erbjuder vi introduktionsdagar, både i Göteborg och i Stockholm. Klicka här för att läsa mer om introduktionsdagen.

Varmt välkommen att söka!

Vem kan delta?

Fortbildningen (basblock och fördjupningsblock) riktar sig främst till dig som är verksam inom människovårdande yrken och som tycker det vore intressant att utvecklas genom att integrera detta arbetssätt med det egna arbetet inom tex vård, skola omsorg, socialtjänst, eller i annan egen verksamhet med människor.

Basblocket är öppet för alla som vill, som personlig utveckling.

För broschyr och fullständigt program, skicka ett mejl till oss via Kontaktsidan.

Vill du veta mer om vår fortbildning i Organisationskonstellationer i stället? Klicka här.

OBS! Samarbetet avser endast utbildningen – all övrig verksamhet fortsätter att erbjudas som tidigare i respektive instituts regi.

In ENGLISH, short version:

SHI (Svenska HellingerInstitutet) and ASKIS (Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige) continue to arrange a basic training in cooperation starting this autumn! The training will then also be divided into a basic module (6 days), and a continuation module (12 days), adding up to a total of 18 days. NB! You can also add-on an extra module of three days for continue your practice and get an insight into how to work with individual clients, structural constellations and more.

For more information, please contact us by sending an email via this page, Kontaktsidan !

Gunilla Boivie (ASKIS) and Charlotte Palmgren (SHI)