Kurser i personlig utveckling

Öka din livskvalité och förbättra dina relationer!

ASKIS erbjuder kortare kurser inom området Systemiska konstellationer, tex vår 6-dagarskurs i Familjekonstellationer, som också är del 1 i den längre utbildningen.

Vi erbjuder även en- och tvådagarskurser inom både familje– och organisationskonstellationer.

NYTT 2015 är kursen Forma din egen stjärna som Gunilla Boivie ger i egen regi, och som innehåller en blandning av teman från psykosyntes och Systemiska konstellationer.