Sagt om våra kurser och fortbildningar

Marija: Fruktbart och kompletterande synsätt

Genom utbildningen i Familjekonstellationer har jag fått ytterligare ett intressant och berikande synsätt på oss människor. Det har blivit tydligt för mig i hur stor grad vi påverkas av det familje- och släktsystem som vi ingår i. Det har varit både spännande och lärorikt att se hur man med familjekonstellationer kan lösa obalanser och disharmoni som uppstått i ett system. Detta ger förutsättningar för både enskilda personer och systemet i stort att genomsyras av harmoni.

För mig innebär utbildningen i Familjekonstellationer ett fruktbart och kompletterande synsätt, praktiskt användbart i min yrkesroll som beteendevetare när jag arbetar med klienter.

Jag har fått många ”verktyg” som jag kan använda både när jag arbetar enskilt med en klient, lika väl som i grupp. För mig har det varit berikande att kursen innehållit både praktiska övningar och genomgångar med förklaringar och teori. Vi har också ”live” fått se flera erfarna konstellatörer, både nationella och internationella, arbeta med konstellationer. Detta har gett oss möjligheter att ställa frågor direkt till dem och få del av deras unika erfarenheter när det gäller konsten att leda konstellationer.

Jag hade höga förväntningar på kursen i Familjekonstellationer och de har överträffats. Genom kursen har jag tagit möjligheten att utveckla mig både som terapeut och som människa.

Marija Stråt, beteendevetare, Karlstad

Bengt: Konstellationer gjorde det dolda synligt

Tack för en fantastisk utbildning! Konstellationer gjorde det dolda synligt och skapar möjlighet för mig att hitta min rätta plats.
Bengt Hellman