Kurser för företag & organisationer

Varmt välkommen! Här finner du ett antal kurser riktade till dig som företagare, alltifrån introduktioner till experimentverkstad, för dig som är intresserad av hur du kan förstå ditt företag och företagande bättre med de systemiska glasögonen.

Systemperspektivet – när problemet är lösningen

Genom att utforska problemen utifrån ett ”systemisk-fenomenologiskt perspektiv” sätts problemet i relation till helheten, systemet det ingår i. Vi söker svar på frågan – vad försöker fenomenet som visar sig säga om helheten/systemet? Därmed blir de verkliga orsakerna och handlingsalternativen synliga.

 

Under en kväll erbjuds en introduktion till system och systemprinciper för organisationer. Deltagarna får själva prova på genom övningar och demos. Återkommer i vår.

 

 

Denna kurs riktar sig till dig som vet vad du vill med ditt företag, men har svårt att kommunicera eller renodla ditt budskap. Kursen hjälper dig få fokus och tydlighet samt att hitta tillbaka till flödet du haft i tidigare skede. Ämnen och verktyg som tas upp är till ex ”Flödesväljaren”, och  Vad är jag och mitt företag för omvärlden och marknaden?” med flera teman.

När: Lördag 30/11, kl 10-18. Anmäl dig direkt till kursen via detta formulär.

 

 

 

Introduktion till Finn flödet:

Kvällen är både en introduktion till systemdynamiker i organisationer och kursen (30/11). Du får dessutom med dig ett nytt och större perspektiv på dig själv och ditt företagande. Du behöver bara välja ett av datumen, men kan om du vill delta flera tillfällen. Kl 17.30-21. Introduktionen kostar 800 kr plus moms per tillfälle. Inga fler datum i höst, se kalendarium och här för nästa tillfälle längre fram.

 

 

Experimentverkstad – om mönster Vi väljer ut ett mönster som kan förekomma också i organisationer och utforskar det tillsammans med ett systemiska verktyg och fenomenologiskt förhållningssätt. Ej datumsatt ännu.

 

Är din organisation parentifierad? Eller identifierad med mål som inte uttalats eller med grundarens visioner som begravts med grundaren? Har hela team blivit triangulerade? Låter det som grekiska? Lugn, denna kurs hjälper dig förstå mer om, och hur du kan  använda din kunskap om mönster i ditt ledarskap. Det är också möjligt att delta i en Experimentverkstad om samma mönster. Ej datumsatt ännu.