Constanze Lang

Constanze Lang arbetar med Systemiska konstellationer sedan 1993 och har även startat ett institut för systemiska konstellationer i Grenoble, Frankrike, Arte Systemica, där hon även är verksam inom ledning och forskning och som lärare och handledare. Constanze har publicerat två böcker om Systemiska konstellationer och undervisar psykologistudenter om konstellationsarbete på universitetet i Paris. Constanze verkar som lärare och talare runt om i världen och utbildar bland annat en grupp lärare i Moskva  till att bli lärare inom Systemiska konstellationer. Hon är också styrelsemedlem i ISCA (International Systemic Constellation Association) och grundare av det första utbildningsinstitutet i Kinesiologi i Frankrike.