Karen Hedley

Karen Hedley var den som introducerade Systemiska Konstellationer i Sverige i mitten på nittiotalet. Hon är utbildad psykosyntesterapeut och har arbetat som lärare i psykosyntes i Sverige under 1990-talet och i England för London Institute of Psychosynthesis samt i Holland. Karen är även licensierad av UKCP (United Kingdom Council for Psychotherapy) och har studerat konstellationer sedan 1995, ofta direkt för Bert Hellinger.

2008 gick Karen även utbildning i Advanced Shamanic Healing Training med Chris Luttichow. Karen arbetar idag som systemterapeut, är lärare samt leder workshops i Sverige och runt om i världen.