Konstellationer

Systemiska Konstellationer kallas ibland även för Familjekonstellationer. Metoden har utvecklats av familjeterapeuten och filosofen Bert Hellinger och hans medarbetare under mer än 20 år och är i dag en internationellt etablerad terapeutisk metod. Metoden har funnits i Sverige sedan 1990-talet.

Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn. När vi betraktar våra familjer, både nuvarande och ursprungliga, märker vi hur starkt vi är bundna till dem i kärlek och lojalitet. Vi finner att vi på ett djupt omedvetet plan är beredda att agera ”stand in” för dem vi älskar. Vi kan ta på oss deras sjukdomar och skuldkänslor eller kompensera dem som blivit bortstötta eller bortglömda. För att kunna leva vårt eget liv fullt ut måste vi finna vår rätta plats i familjen och låta andra bära sitt eget öde. Detta och liknande kan man arbeta med i en familjekonstellation. Dessutom med frågor som rör parrelationen, utmaningar med barnen, fysiska problem och sjukdomar, svåra livsfrågor/-avgöranden vi står inför, utvecklandet av vår kreativitet och t.o.m. vårt syfte i livet.