Våra liv är genomsyrade av relationer. Till nära och kära, arbetskamrater, gamla och nya kompisar, gamla och nya familjekonstellationer. Vi kan vara styvbarn, vi kan ha styvbarn, vi kan ha ”plastsyskon” och vi kan ha helsyskon. Somliga fungerar vi bra ihop med andra önskar vi att det fungerade bättre med. Relationer som gnisslar eller inte fungerar alls tenderar att ta väldigt mycket av vårt fokus, tid och energi som vi gärna skulle lagt på andra saker.

Ibland kan till synes vardagliga händelser ge oanade konsekvenser, särskilt när vi med dagens glasögon blickar tillbaka till äldre tider. Det kan också finnas starka händelser i det förflutna såsom krig, migrationer, dödfödda eller ofödda barn, försmådda partners med mera, som lever kvar i våra familjesystem som oförlösta energier. När vi kan se de bakomliggande sammanhangen, kan vi också lättare frigöra oss ifrån det som inte gagnar oss.

I denna workshop har du chansen att utforska dina gnisslande relationer och förlösa blockerad energi. Med hjälp av övningar uppställningar får du möjlighet att få syn på tidigare fördolda insnärjdheter och dilemman.

Dagen innehåller övningar med möjlighet för alla deltagare att jobba med sitt tema, och 1-2 klientplatser.

Skicka din intresseanmälan här, eller anmäl dig direkt via denna länk, med priser: Anmälningsformulär.

Varmt välkomna!

Gunilla Boivie
Facilitator, Systemiska familjekonstellationer
Dipl. Psykosyntesterapeut, PsA
Stockholm och Heby