Workshop med tema; söndag 19/2 2017

Årets första workshop i systemiska konstellationer har ett tema som jag kommer ägna lite tid åt att berätta om samt göra en eller flera övningar kring. På så sätt får alla med sig något på vägen, även om man inte väljer att göra en uppställning. Temat heter

Den inre vägen till framgång

Med det systemiska perspektivet, där livet ses som den största gåvan av alla i en fond av kärlek, så börjar vårt liv som en inre rörelse, ut mot vårt eget liv. Vår egen födelse, ur vår mammas sköte, kan också ses som våra första steg mot att ta oss framåt mot ett mål. Och rörelsen fortsätter när vi på alla sätt interagerar med vår mamma (och även pappa) för att få den där livsviktiga kontakten, anknytningen. Men ibland avbryts denna rörelse, vilket kan få konsekvenser för vår förmåga att ta oss an vårt liv, vårt syfte, och leva det liv vi är ämnat att leva.släktbild

Det kan vara att vi av olika skäl separeras rent fysiskt från vår mamma (eller vårdnadshavare) under en längre tid, p.g.a att hon blivit sjuk, eller för att vi själva blivit det. Men det kan också vara mer ogripbart, en känsla av icke-kontakt, som att det bara delvis finns en närvaro. Oavsett skälet så blir den avbrutna rörelsen till något som avstannats även i oss själva, och kan yttra sig i olika mönster samt ofta känslor av besvikelse eller ilska riktat mot våra föräldrar. Till och med önskningar om att ha en bättre eller annorlunda mamma eller uppväxt. Vi kan också uppleva att vi inte kommer framåt, i mål, eller att inte ens våga sätta upp mål av rädsla för att inte lyckas. När vi ser på oss själva och vårt liv, finns det likheter mellan hur vår relation till vår mamma och våra föräldrar ser ut, och hur vi upplever att vi kommit framåt i livet? Och om det är så, går det att adressera på något vis?

Boka klientplats den 19/2 – endast representantplatser kvar!

Känner du igen dig i något av ovanstående, eller har du andra teman eller problem som du önskar belysa i en uppställning? Du är välkommen med förfrågan om uppställning, antingen i linje med temat, eller något annat.

Den 19/2 finns det 3, max 4 klientplatser och cirka 10 representantplatser. Det är en heldag, söndag, kl 10-17.

Kostnad: Representantplats 850 kr* och klientplats 1350 kr*.

* ink moms för privatpersoner, och ex moms för företag.

Representant- eller klientplats, vad ska jag välja?

I en workshop kan du delta dels som klient och göra egen uppställning, dels genom att vara representant i andras. Båda är en mycket berörande upplevelse. Om det är första gången som du deltar i en workshop kan det vara bra att börja som representant. Ibland gör vi också övningar som alla kan delta i. Du som är klient gör en uppställning med hjälp av de andra deltagarna, som alltså kliver in som representanter för de olika familjemedlemmarna och dig själv.

Vanliga skäl till att vilja göra en uppställning

  • Svårighet med relationer, till ursprungs- eller nuvarande familj
  • Sitter fast i mönster hemma eller på jobbet
  • Har svårt med att hitta sitt syfte i livet

Plats: Balanscenter, Brännkyrkagatan 111b, t-bana Zinkensdamm eller buss 4

Frågor och anmälan: Kontakt.

Varmt välkommen!

Gunilla Boivie

Facilitator, Systemiska familjekonstellationer
Psykosyntesterapeut, PsA
Stockholm och Heby

 

Bilden: På bilden syns min mamma och hennes familj, med såväl farbröder och fastrar som mostrar och två yngre bröder. Till höger i bild syns min morfar, familjens överhuvud, och strax till vänster om honom min mormor. Det är 1940-tal. Många, många år senare föds jag och då har skeenden och händelser kommit och gått, kärlekar väckts och släckts, och nya familjer blivit till.