Febr 2017, tema Den inre vägen till framgång, 2017