Workshops i Systemiska konstellationer med Gunilla Boivie

Vasastan Stockholm (Studio Creere) och via videolänk

Jag fortsätter även i höst att blanda aktiviteter online och på Studion samt dra ner på gruppstorlekar vid fysiska möten. Det blir workshops på Studio Creere på lördagar och online-workshops på vardagar, dag- eller kvällstid och då kan även du som tillhör en riskgrupp och/eller bor i andra delar av landet delta! Datum och tider ser du nedan. Hör gärna av dig med förslag på datum, tider eller önskan om annat upplägg om du själv har en liten grupp – om inget av det jag föreslår här passar. Jag håller även gärna workshop på engelska.

Du hittar mig  i Vasastan, Stockholm, för fysiska möten (både individuellt och i grupp), eller från varsomhelst i världen digitalt!

Välkommen tillbaka efter semestern till workshops med systemperspektiv (konstellationer) hos ASKIS! Läs om spännande teman nedan samt frågor du kan ställa dig som kan belysas i en workshop.

Dessa workshops är öppna för alla. Att delta är en givande och berörande upplevelse där ens egna teman och frågor plötsligt kan komma i nytt ljus, både som representant och klient.

Workshops i familjekonstellationer

Mycket av den oro många känner nu kan också ha sina rötter i händelser i familjehistorien, till ex från äldre släktingars och förfäders upplevelser under tidigare kriser. I en familjekonstellation synliggörs omedvetna bindningar och lojaliteter i familjesystemet som påverkar oss i nutid, men har sitt ursprung i dåtid och i helheten, systemet. 

Datum och tider i lokal – fler datum

Nästa möjlighet att ses fysiskt och delta i workshop blir lördag  23 oktober ! Kl 10-18, plats för 4 klientuppställningar och plus cirka 10 representantplatser.

Plats: Studio Creere i Vasastan, Stockholm
Tid: kl 10-18 cirka, beroende på antal deltagare
Guidad meditation, övningar och plats för 4 uppställningar.

Klientplats: 1800 kr*

Representantplats: 700 kr* eller 350 kr* för dig som kommer för första gången.

Du behöver vara frisk för att delta, se FHM’s sida för aktuella rekommendationer.

Teman Avslut och nya börjor 

Workshops 2021, via Zoom

Att i ett tryggt sammanhang – om än via skärm – få chans att dela tankar och höra andras tror jag är en viktig motvikt till det vi upplever nu och därför vill jag erbjuda denna möjlighet att samlas – på ett nytt sätt. Att genomföra workshops via Zoom har visat sig fungera väl.

Datum och tider online

Tisdag kväll,9/11

Upplägg

Denna workshop är öppen för alla. Att delta är en givande och berörande upplevelse där ens egna teman och frågor plötsligt kan komma i nytt ljus, både som representant och klient.

Plats: Videolänk (Zoom)
Tid: kl 17.30-21 cirka, beroende på antal deltagare
Guidad meditation, övningar och plats för 2 uppställningar.

Klientplats: 1500 kr* Representantplats: 300 kr*

Målgrupp: Workshopen är öppen för alla som känner sig attraherad av temat, har ett öppet sinne för metoden och för att jobba via Zoom.

Deltagande via ZOOM: Du behöver inte ha laddat ner programmet innan utan klickar bara på länken som jag skickar. Länk och lösen kommer efter anmälan och betalning. Instruktioner för att delta kommer med bekräftelse av anmälan, men det är viktigt att ha en så stor skärm som möjligt, så dator eller platta är att föredra.

ANMÄLAN: Du anmäler dig som vanligt via webbformulär – länk nedan.

Kort introduktion

Till hur du laddar ner och startar Zoom för att sen delta i en workshop i familjekonstellationer online nedan!

Power-point: 

Video: (länk kommer)

Vill du öva på hur du representerar via Zoom?

Boka in dig på min 1-timmesintroduktion, välj mellan datumen nedan. Introduktionen sker i appen Zoom, som det är bra om du har laddat ner innan (se även min power-point-introduktion, länk på denna sida).

  • Fler datum kommer under 2021

Kostar inget men jag behöver din föranmälan – anmäl dig via denna länk. Välkommen!

Att se på händelser och beteenden med den större linsen, helt enkelt zooma ut och se var de effekter du upplever i din vardag kan ha sitt ursprung, kan ge nya insikter och förklaringar som ofta kan överraska.
Workshops i lokalen

Workshops i lokalen

2021

OBS – workshops fysiskt på plats i lokalen återkommer under 2021 när det är riskfritt att göra så m h t pandemin. Håll utkik här eller i nyhetsbrev, via Facebook eller Instagram.

Vill du försäkra dig om att få nyheter från ASKIS direkt i den mejllåda samt tips i vardagen, skriv upp dig på nyhetsbrev här.

 

 

Vad längtar du efter?

  1. Bli bättre på att hantera nya saker/situationer
  2. Låta min egen vilja styra i jobbsituationer /i relationer
  3. Vill kunna inkludera mig själv lättare i nya grupper
  4. Önskar hitta min plats i livet, på jobbet, med andra
  5. Bättre hantera omotiverade känsloutbrott, tex ilska
  6. Vill hitta en livspartner
  7. Vill kunna sätta mål och fullfölja dem
  8. Förstå mer om återkommande konflikter som jag hamnar i på jobbet, i relationen, med barnen
  9. Komma loss ur känsla av att sitta fast

Om du idag sitter med en önskan eller fråga som du vill jobba med i grupp så är du välkommen att höra av dig till mig inför nästa workshop-tillfälle. Det går också bra att jobba med din önskan i en individuell konstellation. Varmt välkommen!

Intresserad av parsamtal med inslag av familjekonstellationer?

Läs mer här om att se på och fördjupa din relation med hjälp av det systemiska perspektivet!

 

Familjekonstellationer

Starka händelser i vår familjs historia kan  få stora konsekvenser för oss som individer längre ner i generationerna. Det kan t.ex vara att en mor eller far dör tidigt, att ett barn (0-6 år) hamnar längre tid på sjukhus eller av andra skäl är åtskilt längre tid från sina föräldrar, eller att familjemedlemmar har negligerats eller glömts bort och på så sätt uteslutits ur familjesystemet. När sådant finns i ens familjehistoria och inte tagits om hand, kan dessa förträngda känslor och energier dyka upp i ens eget liv som överrumplande ologiska känslor, en känsla av att ha tappat bort syftet i livet, eller uttryckas som svårigheter i relationen med egna partnern, barn eller föräldrar.

Facilitator för ASKIS workshops i Systemiska Familjekonstellationer är Gunilla Boivie, om inte annat specificerats. Tidigare teman för workshops hos ASKIS med Gunilla Boivie som facilitator, se bildgalleriet.

Workshops i Systemiskt Ledarskap, läs mer här.