Workshops i Systemiska konstellationer med Gunilla Boivie

Välkommen till workshops med systemperspektiv (konstellationer) hos ASKIS! Läs om spännande teman nedan samt frågor du kan ställa dig som kan belysas i en workshop. 2020 kommer flera nyheter, liksom samarbeten, både i Stockholm och i Oslo. Varmt välkommen! 

NYHET:
Välkomna till workshops i familjekonstellationer Online.

Pga rådande situation med Corona-viruset våren 2020 i övergår jag under en period till att ha workshops ONLINE, via ZOOM. Jag ser fram emot att träffa gamla och nya deltagare på detta spännande sätt! Samtidigt som det är tråkiga omständigheter som för oss alla till en mer avskild – och digital värld.

Att i ett tryggt sammanhang – om än via skärm – få chans att dela tankar och höra andras tror jag är en viktig motvikt till det vi upplever nu och därför vill jag erbjuda denna möjlighet att samlas – på ett nytt sätt. Plus att mycket av den oro vi känner nu kan också ha sina rötter i gamla händelser, till ex från äldre släktingars upplevelser under tidigare kriser. Så uppställningar har fortsatt en plats här.

Workshopen den 18 april blev en mycket fin och stark upplevelse för deltagarna – och för mig – även med ganska få deltagare. Därför vill jag nu öppna upp för att mötas och göra konstellationer vid ett antal olika dagar och tider.

Datum & tider för workshops online

Sista möjligheten före sommaren blir tisdag kväll den 23 juni, obs fortfarande till reducerade priser:

Tisdag 23/6 kl 17.30-21 (privata eller arbetsrelaterade frågor)

Workshopen kommer att innehålla både uppställningar och övningar, precis som vanligt fast inte helt som vanligt.

Anmälan och övrig info

Målgrupp: Workshopen är öppen för alla som känner sig attraherad av temat och har ett öppet sinne för metoden och för att jobba via Zoom.

Online-workshopen har plats för 2 uppställningar  
Plats Deltagande via ZOOM. Länk och lösen kommer efter anmälan och betalning. Instruktioner för att delta kommer med bekräftelse av anmälan, men det är viktigt att ha en så stor skärm som möjligt, så dator eller platta är att föredra.
Priser – Reducerade priser våren 2020 – att delta kostar 500 kr*.

ANMÄLAN: Du anmäler dig som vanligt via webbformulär, via denna länk.

Nästa workshop 23/6: Läge för flöde?  

När det känns som att du är i klister, eller att livet går i cirklar; Privat eller med företaget.

 

Det kan handla om önskningar och föresatser som rinner dig ur händerna, eller att dina relationer gått i stå. Men det kan också handla om egna beteendemönster som inte längre känns fruktbara eller för dig framåt och som du vill utforska och släppa taget om.

Att se på händelser och beteenden med den större linsen, helt enkelt zooma ut och se var de effekter du upplever i din vardag kan ha sitt ursprung, kan ge nya insikter och förklaringar som ofta kan överraska.

Du jobbar med något av de system du ingår i, antingen det du fötts in i, familjesystemet, eller något av de system du kommit att ingå i senare i livet såsom arbetsplatsen, företaget du  driver, föreningen du är aktiv i osv. Ju närmre ditt hjärta du har ditt problem, och ju mer det berör och angår dig, desto kraftfullare blir ofta effekten.

En workshop online i Systemiska konstellationer med plats för 2 uppställningar.

Målgrupp: Workshop online vänder sig till alla som har ett öppet sinne och är nyfiken på att jobba med det digitala mediet, i detta fall Zoom.

Tema-workshops, läs mer här.

Workshops i Systemiskt Ledarskap, läs mer här.

Vill du försäkra dig om att få nyheter från ASKIS direkt i den mejllåda samt tips i vardagen, skriv upp dig på nyhetsbrev här.

Workshops i samarbeten samt internationella besök

Sarah Peyton i 2021:

I början av nästa år har vi glädjen att återigen få besök av Sarah Peyton. Det blir föreläsningskväll, workshop fredag-söndag med mera i slutet av februari 2021. Det blir antingen i Norge eller i Sverige. Skicka ett mejl till oss på Kontakt för att få senaste informationen när den kommer.

 

 

Vad önskar du?

  1. Bli bättre på att hantera nya saker/situationer
  2. Låta min egen vilja styra i jobbsituationer /i relationer
  3. Vill kunna inkludera mig själv lättare i nya grupper
  4. Önskar hitta min plats i livet, på jobbet, med andra
  5. Bättre hantera omotiverade känsloutbrott, tex ilska
  6. Vill hitta en livspartner
  7. Vill kunna sätta mål och fullfölja dem
  8. Förstå mer om återkommande konflikter som jag hamnar i på jobbet, i relationen, med barnen
  9. Komma loss ur känsla av att sitta fast

Om du idag sitter med en önskan eller fråga som du vill jobba med i grupp så är du välkommen att höra av dig till mig inför nästa workshop-tillfälle. Det går också bra att jobba med din önskan i en individuell konstellation. Varmt välkommen!

Intresserad av parsamtal med inslag av familjekonstellationer?

Läs mer här om att se på och fördjupa din relation med hjälp av det systemiska perspektivet!

 

Familjekonstellationer

Starka händelser i vår familjs historia kan  få stora konsekvenser för oss som individer längre ner i generationerna. Det kan t.ex vara att en mor eller far dör tidigt, att ett barn (0-6 år) hamnar längre tid på sjukhus eller av andra skäl är åtskilt längre tid från sina föräldrar, eller att familjemedlemmar har negligerats eller glömts bort och på så sätt uteslutits ur familjesystemet. När sådant finns i ens familjehistoria och inte tagits om hand, kan dessa förträngda känslor och energier dyka upp i ens eget liv som överrumplande ologiska känslor, en känsla av att ha tappat bort syftet i livet, eller uttryckas som svårigheter i relationen med egna partnern, barn eller föräldrar.

Facilitator för ASKIS workshops i Systemiska Familjekonstellationer är Gunilla Boivie, om inte annat specificerats. Tidigare teman för workshops hos ASKIS med Gunilla Boivie som facilitator, se bildgalleriet.