Workshops i Systemiska konstellationer med Gunilla Boivie

Facilitator för ASKIS workshops i Systemiska Familjekonstellationer är Gunilla Boivie, om inte annat specificerats. Till våren 2019 är två workshops med Gunilla Boivie inplanerade, lördag 9/2 och 25/5. Teman för dessa kommer inom kort. 

 

Familjekonstellationer

Starka händelser i vår familjs historia kan  få stora konsekvenser för oss som individer längre ner i generationerna. Det kan t.ex vara att en mor eller far dör tidigt, att ett barn (0-6 år) hamnar längre tid på sjukhus eller av andra skäl är åtskilt längre tid från sina föräldrar, eller att familjemedlemmar har negligerats eller glömts bort och på så sätt uteslutits ur familjesystemet. När sådant finns i ens familjehistoria och inte tagits om hand, kan dessa förträngda känslor och energier dyka upp i ens eget liv som överrumplande ologiska känslor, en känsla av att ha tappat bort syftet i livet, eller uttryckas som svårigheter i relationen med egna partnern, barn eller föräldrar.

Tidigare teman för workshops hos ASKIS med Gunilla Boivie som facilitator, se bildgalleriet.

Vad önskar du?

  1. Bli bättre på att hantera nya saker/situationer
  2. Låta min egen vilja styra i jobbsituationer /i relationer
  3. Vill kunna inkludera mig själv lättare i nya grupper
  4. Önskar hitta min plats i livet, på jobbet, med andra
  5. Bättre hantera omotiverade känsloutbrott, tex ilska
  6. Vill hitta en livspartner
  7. Vill kunna sätta mål och fullfölja dem
  8. Förstå mer om återkommande konflikter som jag hamnar i på jobbet, i relationen, med barnen
  9. Komma loss ur känsla av att sitta fast

Om du idag sitter med en önskan eller fråga som du vill jobba med i grupp så är du välkommen att höra av dig till mig inför nästa workshop-tillfälle. Det går också bra att jobba med din önskan i en individuell konstellation. Varmt välkommen!

Workshops våren 2019

Datum våren 2019 är 9/2 och 25/5, båda heldagsworkshop, samt en temakväll torsdag 11/4. Fler detaljer såsom teman kommer.

Tider heldagsworkshop: Lördagar kl 10.30-17.30 cirka, med lunchpaus (egen lunch medtages). På heldagsworkshopen (f.n. lördagar) finns det plats för 3-4 uppställningar.

Tider temakväll: Torsdag kl 17.30-21. På temakvällen finns det plats för 1 uppställning.

Plats: Studio Creere på Torsgatan 63 nb i Stockholm.

Ta sig hit: Tunnelbana till St Eriksplan, uppgång Torsgatan, eller flera bussar, tex 3, 77, 6, 4, 67, 72 samt nya citybanan till Odenplan, uppgång Vanadisvägen.

Anmälan & Frågor

Anmälan görs via ett webbformulär. Ev frågor går bra att skicka på mejl.

Intresserad av parsamtal med inslag av familjekonstellationer?

Läs mer här om att se på och fördjupa din relation med hjälp av det systemiska perspektivet!