Workshops i Systemiska Konstellationer hos ASKIS

Workshops i familjekonstellationer, Gunilla Boivie

ASKIS. Välkommen tillbaka i höst! Se nedan. 

 

Familjekonstellationer

Starka händelser i vår familjs historia kan  få stora konsekvenser för oss som individer längre ner i generationerna. Det kan t.ex vara att en mor eller far dör tidigt, att ett barn (0-6 år) hamnar längre tid på sjukhus eller av andra skäl är åtskilt längre tid från sina föräldrar, eller att familjemedlemmar har negligerats eller glömts bort och på så sätt uteslutits ur familjesystemet. När sådant finns i ens familjehistoria och inte tagits om hand, kan dessa förträngda känslor och energier dyka upp i ens eget liv som överrumplande ologiska känslor, en känsla av att ha tappat bort syftet i livet, eller uttryckas som svårigheter i relationen med egna partnern, barn eller föräldrar.

Vilket tema känner du igen dig mest i?

 1. Ogillar nya saker/situationer, stannar gärna kvar på jobb /i relationer (man vet vad man har men…)
 2. Utmaningar med att inkludera mig själv i nya grupper, känner mig ofta utanför
 3. Känsla av vilsenhet i min nya stad, mitt nya land, nya grupper etc, och svårt att passa in, hitta min plats
 4. Bär på mycket omotiverad ilska och har lätt att se när andra ”gör fel”, särskilt mina chefer
 5. Svårt hitta en livspartner, mest korta förhållanden
 6. Jag är bra på att sätta mål, men tappar ofta orken /lusten precis vid mållinjen eller strax före
 7. Jag lever i ett långt förhållande, men vi har återkommande konflikter /vi står och stampar
 8. Jag har många idéer men svårt att komma loss, känsla av att sitta fast

Om du idag sitter med en önskan eller fråga som du vill jobba med i grupp så är du välkommen att höra av dig till mig inför nästa workshop-tillfälle. Det går också bra att jobba med din önskan i en individuell konstellation.

Datum & tid:Lördag den 8/9 kl 12.30-18 cirka och torsdag 25/10, kl 17-21 cirka.

På lördags- eller söndagsworkshopen tar jag emot uppåt 4 uppställningar, kvällsworkshopen har plats för 2-3 uppställningar.

Plats: Studio Creere på Torsgatan 63 nb i Stockholm.

Ta sig hit: Tunnelbana till St Eriksplan, uppgång Torsgatan, eller flera bussar, tex 3, 77, 6, 4, 67, 72 samt nya citybanan till Odenplan, uppgång Vanadisvägen.

Anmälan

Anmäl dig via detta webbformulär . Du kan också nå mig på mejl.

Förkunskaper ?

Du behöver inga förkunskaper för att delta som representant. Om du vill delta i denna workshop som klient, dvs göra en egen uppställning, så kan det vara bra att ha deltagit i en workshop som representant innan, eller ha deltagit i en föreläsning, eller på annat sätt hittat en introduktion till ämnet. Är du osäker så är det bara att du hör av dig

Hur går det till i en workshop?

I en workshop kan du delta dels som klient och göra egen uppställning, dels genom att vara representant i andras. Båda är en mycket berörande upplevelse och i många fall får man med sig personliga insikter hem även som representant. Det är som att andras arbete speglar också ens eget dilemma.

Det räcker gott att du själv kommer med ditt dilemma och din önskan – de andra deltagarna får alltså agera representerar för de olika familjemedlemmarna, eller för känslor eller andra fenomen såsom hindrande/önskade kvalitéer (rädsla-mod, kraftlöshet-i sin kraft, ångest-lugn etc).

En workshop kan också ha andra upplägg, se varje enskilt datum!

Vanliga skäl till att vilja göra en uppställning:

 • Svårighet med relationer, till ursprungs- eller nuvarande familj
 • Sitter fast i mönster hemma eller på jobbet
 • Känslor av kraftlöshet, övermannande känslor av oro, rädsla etc
 • Har svårt med att hitta sitt syfte i livet, eller kommer en bit på väg mot målet, och sen tar det stopp

Uppställningar i Familjekonstellationer med Gunilla Boivie

Gunilla Boivie, diplomerad psykosyntesterapeut, och vidareutbildad i Systemiska (Familje-) konstellationer, tar emot klienter för uppställningar individuellt och i workshops centralt i Stockholm. Hon driver sedan 2011 ASKIS, Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige och erbjuder även kurser i personlig utveckling baserat på metoden.

Sedan Gunilla kom i kontakt med, och utbildade sig i, Familjekonstellationer 2010 med Dr. Albrecht Mahr, Karen Hedley och Constanze Lang som lärare, har hon levt med metoden som en riktstjärna och syfte i sitt liv. Gunilla har under åren fördjupat sitt kunnande bl.a. i workshops med Karen Hedley, Ursula Franke, Guni Baxa och Charlotte Palmgren, Dan Booth Cohen mfl. samt i sk. Lärandeseminarier med Stephan Hausner, Bertold Ulsamer, Christine Blumenstein-Essen och Dr. Albrecht Mahr. Tillsammans med Dr Mahr har Gunilla via ASKIS också organiserat workshops och handledningsgrupp. Gunilla har lång erfarenhet av att arbeta med individer i samtalsterapi och coachning/handledning.

Läs mer om hur en uppställning går till här

Gunilla arbetar även med psykosyntesterapi, se hennes hemsida www.gunillaboivie.se för mer information

Tema Partnerskap

Utforska gamla surdegar med nya ögon och fördjupa din relation!

Människan är en social varelse och de flesta vill gärna (fortsätta) ha sin parrelation, vänskap, eller sitt partnerskap. Att ha en nära person i sitt liv är både en källa till glädje och hälsofrämjande, men det kan också vara svårt. En del mönster till exempel som skapar problem i våra relationer kan ha rötter i vår släkthistoria – i medvetna eller omedvetna teman från förr – och vara mycket svåra att bemästra. Och de suger ofta väldigt mycket energi.

Synliggör din roll i systemet

Att ta hjälp av det systemiska perspektivet och verktygen innebär att du höjer blicken och blir medveten inte bara om din egen roll i din nuvarande relation, utan även din roll i din familj och din familjs historia, där den senare ofta är osynlig för oss.

Med vem är du lojal? För vem bär du en börda som inte är din att bära? Och för vems skull håller du dig, helt omedvetet, tillbaka så att du inte lever ditt liv fullt ut? 

Med hjälp av det systemiska förhållningssättet och metoden får var och en nya perspektiv och verktyg att se på sig själv i sina olika sammanhang. Var och en får vara i fokus vid ett tillfälle /del av tillfälle. Läs mer om de olika alternativen nedan.

Fast?

Målgrupp

Målgrupp för Partnerskap I och II är flera. Ni kan vara kärlekspartners, sambos, gifta, affärspartners eller nära vänner. Huvudsaken är att ni har en önskan att förbättra och fördjupa er relation och är villiga att se på er själva och relationen med nya ögon.

Partnerskap

För två personer som vill förbättra och jobba med sin relation. Två tillfällen, två timmar per tillfälle och med 2-3 veckors mellanrum.

Tider och övrigt

Tider finns på tisdagar, torsdagar och fredagar. Boka med facilitatorn direkt. Skicka en intresseanmälan till Partnerskap här

Partnerskap även möjligt att boka måndagar i Heby.

Plats och facilitator

Plats i Stockholm: ASKIS lokaler i Vasastan, Studio Creere, på Torsgatan 63.

Facilitator är Gunilla Boivie.

Intresserad av parsamtal med inslag av familjekonstellationer?

Läs mer om hur jag jobbar med parsamtal på min hemsida gunillaboivie.se