Workshops i Systemiska konstellationer med Gunilla Boivie

Facilitator för ASKIS workshops i Systemiska Familjekonstellationer är Gunilla Boivie, om inte annat specificerats. Till våren 2019 är två workshops med Gunilla Boivie inplanerade, lördag 16/2 och 25/5. Teman för workshopen i maj är ännu ej satt. 

 

Familjekonstellationer

Starka händelser i vår familjs historia kan  få stora konsekvenser för oss som individer längre ner i generationerna. Det kan t.ex vara att en mor eller far dör tidigt, att ett barn (0-6 år) hamnar längre tid på sjukhus eller av andra skäl är åtskilt längre tid från sina föräldrar, eller att familjemedlemmar har negligerats eller glömts bort och på så sätt uteslutits ur familjesystemet. När sådant finns i ens familjehistoria och inte tagits om hand, kan dessa förträngda känslor och energier dyka upp i ens eget liv som överrumplande ologiska känslor, en känsla av att ha tappat bort syftet i livet, eller uttryckas som svårigheter i relationen med egna partnern, barn eller föräldrar.

Tidigare teman för workshops hos ASKIS med Gunilla Boivie som facilitator, se bildgalleriet.

Vad önskar du?

  1. Bli bättre på att hantera nya saker/situationer
  2. Låta min egen vilja styra i jobbsituationer /i relationer
  3. Vill kunna inkludera mig själv lättare i nya grupper
  4. Önskar hitta min plats i livet, på jobbet, med andra
  5. Bättre hantera omotiverade känsloutbrott, tex ilska
  6. Vill hitta en livspartner
  7. Vill kunna sätta mål och fullfölja dem
  8. Förstå mer om återkommande konflikter som jag hamnar i på jobbet, i relationen, med barnen
  9. Komma loss ur känsla av att sitta fast

Om du idag sitter med en önskan eller fråga som du vill jobba med i grupp så är du välkommen att höra av dig till mig inför nästa workshop-tillfälle. Det går också bra att jobba med din önskan i en individuell konstellation. Varmt välkommen!

Eller skriv upp dig på nyhetsbrev här, för att försäkra dig om att få information om nästa workshop-tillfälle!

Workshops våren 2019

Datum våren 2019 är 16/2 och 25/5, båda heldagsworkshop, samt en temakväll torsdag 11/4. Fler detaljer såsom teman kommer.

Tider heldagsworkshop: Lördagar kl 10.30-17.30 cirka, med lunchpaus (egen lunch medtages). På heldagsworkshopen (f.n. lördagar) finns det plats för 3-4 uppställningar.

Övriga evenemang;

Temakväll samt Introduktion till andra typer av konstellationer

Temakväll

Temat för temakvällen är dels utifrån intresse från er, dels vad som känns aktuellt i tiden. Vill du påverka genom att berätta vad du önskar veta mer om? Skicka ett mejl via Kontaktsidan.

Det kan vara alltifrån ”Konstellationer och adoption”, ”Consumerism”, ”Den inre vägen till framgång” till teman såsom ”tillhörighet”, ”Mödrar och döttrar” mm.

Datum & Tid: Torsdag 11/4 kl 17.30-21. På temakvällen finns det plats för 1, max 2 uppställningar.

Anmälan och priser via detta webbformulär.

Introduktion till andra typer av konstellationer

Sedan Bert Hellinger lade grunden för detta fantastiska arbete har mycket hänt. I och med att metoden har lärts ut till, och praktiserats av, tusentals människor runtom i världen så har nya former och varianter tagits fram. Gunilla väljer ut någon eller några av dessa och demonstrerar samt gör en uppställning. Kom och lyssna och prova själv i övningar eller uppställning!

Datum & Tid: Tisdag 19/3 kl 17.30-21 med plats för 1 uppställning.

Anmälan och priser via detta webbformulär.

Tema 16/2:

Föräldrar och barn; Mödrar, fäder, söner, döttrar

Våra tidigaste relationer präglar oss hela livet, men hur mycket går vi fortfarande och bär på som vuxna, och hur hindrar det oss? Vilka mönster som vi präglats in i har oss fortfarande i sitt grepp? Går det att komma ur dessa mönster och i så fall hur?

Föräldrar & barn, 16/2-2019

Workshopen innehåller kort teoripass, övningar och uppställningar och ger möjlighet för var och en att än en gång utforska den egna relationen till en /båda föräldrar för att återfå flödet i relationer, arbete – livet helt enkelt.

Du som vill göra en egen uppställning i workshopen – boka en klientplats här – kan ha ett ärende som är i linje med temat men det är inte nödvändigt.

OBS! Alla med en önskan om att förbättra, eller återbesöka, sin föräldrarelation är välkomna. Eller kom för att du för en stund önskar reflektera inåt och/eller öva dina intuitiva förmågor tillsammans med andra.

Tider och upplägg

Workshopen har totalt 16 platser, varav 3 klientplatser, resterande är representantplatser (observatörsplats). Lördag 16/2 kl 10.30 – 17.30 med lunchpaus cirka 45 minuter.

Plats, samtliga evenemang

Studio Creere på Torsgatan 63 nb i Stockholm. Butiksingång, grå dörr med lila skylt, tryck på ringklockan.

Ta sig hit: Tunnelbana till St Eriksplan, uppgång Torsgatan, eller flera bussar, tex 3, 77, 6, 4, 67, 72 samt nya citybanan till Odenplan, uppgång Vanadisvägen.

Anmälan & Frågor

Anmälan görs via ett webbformulär. Ev frågor går bra att skicka på mejl.

Intresserad av parsamtal med inslag av familjekonstellationer?

Läs mer här om att se på och fördjupa din relation med hjälp av det systemiska perspektivet!