Workshops i Systemiska konstellationer med Gunilla Boivie

Välkommen till workshops med systemperspektiv (konstellationer) hos ASKIS! Läs om spännande teman nedan samt frågor du kan ställa dig som kan belysas i en workshop. 2020 kommer flera nyheter, liksom samarbeten, både i Stockholm och i Oslo. Varmt välkommen! 

NYHET:
Välkomna till workshops i familjekonstellationer Online.

Pga rådande situation med Corona-viruset våren 2020 i Stockholm och Sverige, övergår jag under en period till att ha workshops ONLINE, via ZOOM. Jag ser fram emot detta nya både med nyfikenhet inför något nytt, och med insikten att det är tråkiga omständigheter som för oss alla till en mer avskild – och digital värld.

Workshopen 18 april

Det har aldrig varit så tydligt att vi inte kan veta något om morgondagen som nu. Att leva mitt i en så omvälvande tid kan vara mycket stressande, och väcka oro. Samtidigt som gamla orosmoln eller önskningar om att komma vidare ur blockeringar finns kvar.

Att i ett tryggt sammanhang – om än via skärm – få chans att dela tankar och höra andras tror jag är en viktig motvikt till det vi upplever nu och därför vill jag erbjuda denna möjlighet att samlas – på ett nytt sätt.

Plus att mycket av den oro vi känner nu kan också ha sina rötter i gamla händelser, till ex från äldre släktingars upplevelser under tidigare kriser. Så uppställningar har fortsatt en plats här!

Workshopen har fokus på det du/ni kommer in med och därför inget särskilt tema utöver det vi befinner oss i – de vidsträckta effekterna av en pandemi. Dagen kommer att innehålla både uppställningar och övningar, precis som vanligt fast inte helt som vanligt.

Upplägg och Anmälan

Online-workshopen har 2 uppställningar och 10-12 platser totalt till att börja med. 
Lördagar kl 13-18, med 2 klientplatser
Workshop kväll kl 17-21, med 2 klientplatser.
Online-workshopen har begränsat antal platser till cirka 10-12 de första tillfällena. När jag och vi börjar känna oss mer varma i kläderna kan det bli plats för fler!

Plats Deltagande via ZOOM. Länk och lösen kommer efter anmälan och betalning.
Priser – Reducerade priser våren 2020 – Klientplats i online-workshop 1350 kr*, representantplats 500 kr*.
ANMÄLAN: Du anmäler dig som vanligt via webbformulär, via denna länk.

Workshops i Systemiskt Ledarskap, läs mer här.

Vill du försäkra dig om att få nyheter från ASKIS direkt i den mejllåda samt tips i vardagen, skriv upp dig på nyhetsbrev här.

Workshops i samarbeten samt internationella besök

Sarah Peyton i 2021:

I början av nästa år har vi glädjen att återigen få besök av Sarah Peyton. Det blir föreläsningskväll, workshop fredag-söndag med mera i slutet av februari 2021. Det blir antingen i Norge eller i Sverige. Skicka ett mejl till oss på Kontakt för att få senaste informationen när den kommer.

Se även Temakvällar 

 

Vad önskar du?

  1. Bli bättre på att hantera nya saker/situationer
  2. Låta min egen vilja styra i jobbsituationer /i relationer
  3. Vill kunna inkludera mig själv lättare i nya grupper
  4. Önskar hitta min plats i livet, på jobbet, med andra
  5. Bättre hantera omotiverade känsloutbrott, tex ilska
  6. Vill hitta en livspartner
  7. Vill kunna sätta mål och fullfölja dem
  8. Förstå mer om återkommande konflikter som jag hamnar i på jobbet, i relationen, med barnen
  9. Komma loss ur känsla av att sitta fast

Om du idag sitter med en önskan eller fråga som du vill jobba med i grupp så är du välkommen att höra av dig till mig inför nästa workshop-tillfälle. Det går också bra att jobba med din önskan i en individuell konstellation. Varmt välkommen!

Intresserad av parsamtal med inslag av familjekonstellationer?

Läs mer här om att se på och fördjupa din relation med hjälp av det systemiska perspektivet!

 

Familjekonstellationer

Starka händelser i vår familjs historia kan  få stora konsekvenser för oss som individer längre ner i generationerna. Det kan t.ex vara att en mor eller far dör tidigt, att ett barn (0-6 år) hamnar längre tid på sjukhus eller av andra skäl är åtskilt längre tid från sina föräldrar, eller att familjemedlemmar har negligerats eller glömts bort och på så sätt uteslutits ur familjesystemet. När sådant finns i ens familjehistoria och inte tagits om hand, kan dessa förträngda känslor och energier dyka upp i ens eget liv som överrumplande ologiska känslor, en känsla av att ha tappat bort syftet i livet, eller uttryckas som svårigheter i relationen med egna partnern, barn eller föräldrar.

Facilitator för ASKIS workshops i Systemiska Familjekonstellationer är Gunilla Boivie, om inte annat specificerats. Tidigare teman för workshops hos ASKIS med Gunilla Boivie som facilitator, se bildgalleriet.