Välkommen till denna workshop för arbetslivets frågor 2/6 där du får chansen att utforska dina relationer till arbetsplatsen, till kollegor, återkommande konflikter, eller varför inte olika framtida scenarier?

Organisationer som levande system

När vi ser på organisationer som de levande system de faktiskt är, kan vi använda oss av det systemiska perspektivet.

Detta sätt att utforska arbetslivets olika aspekter fungerar särskilt väl vid komplexa frågor som berör flera lager, eller vid okända faktorer liksom vid återkommande problem.

Med det systemiska perspektivet vidgar vi linsen och kan då utforska med hjälp av frågor som:

Vilken är min systemiska funktion här?

Har alla som tillhör en plats?

Hur avskedades min föregångare – med respekt för hans/hennes gärning eller i skymundan? 

Vad/Vem blir jag illojal med när jag tar denna nya position?

Vem är vinnare här, vem förlorar något?

Vem betalar priset för denna förändring?

Och mycket mer.

Sista anmälningsdag för workshop 2/6

Du kan anmäla dig ända fram till 29/5, använd knappen på denna  sida.

Varmt välkommen du med!

Gunilla Boivie, Cert Konstellatör SHI

Läs mer om workshopen här.

Följ ASKIS och konstellatör Gunilla Boivie på Facebook här, eller Instagram här.