Vilken påverkan har våra tidigaste relationer på vår framgång i livet, i vårt val av partner, vårt arbetsliv? Workshop 19/2.

Läs mer