Missa inte denna torsdag 24 april!

Föreläsning med grekiske Nicholas Vayiakakos

Nicholas Vayiakakos har sammanfattat nio framträdande fenomen i Familjekonstellationer:

  1. Övergången från problem till lösning
  2. Från oskuldsfullhet till skuld och tillbaks igen till bindningen i kärlek
  3. Personlighetens förvandling genom att höra till och bindning
  4. Barnets rörelse mot de vuxna – och omvänt
  5. Samvetets rörelse
  6. Rörelser under konstellationen
  7. Rörelser bortom samvetet
  8. Förvandling av nuet
  9. Omgestaltning av ohälsa till självläkning

Dessa fenomen avslöjar de inre dynamikerna i ett familjesystem och visar på oordningen och den inneboende förändringsenergin. Vad som verkligen händer i en konstellation kan inte svaras på utifrån orsak-och-verkan eller på ett linjärt sätt. Istället måste vi se väldigt noga på de rörelser som utspelar sig hos representanterna och hur deras utbyte med omgivningen i konstellationen ger meningsfulla ”tecken”. Dessa ”tecken” kan agera som ”ankare” för terapeuten och förbinda oss direkt med det fenomenologiska tänkandet bakom konstellationer.

Nu på torsdag föreläser han i ämnet på Tengdahlsgatan 32, i PsykosyntesAkademins lokaler.

Pris: 500 kr som betalas på plats.

Tid: 24/4 kl 18.30-21.30

Föranmälan till info (a) askis.se eller via Kontakt Fåtal platser kvar!

Vi serverar kaffe/the med kaka i pausen.

Om föreläsaren, Nicholas Vayiakakos

Nicholas Vayiakakos är konstellatör och utbildare i Systemiska Konstellationer (Familj och Organisatorisk Systemisk Fenomenologi) sedan tio år. Han har utbildats av Hellinger, Beaumont, Weber, Mahr, Schneider, Baxa mfl. Han praktiserar Deep Memory Process & ancestors Work av R. Woolger och utbildar och certifierar professionella i NLP & Coaching.

Nicholas är grundare och ledare av Life Alphabet® Institutet, ett center för personlig och professionell utveckling i Aten, sedan 1999. Tillsammans med sin fru Anna utvecklar och erbjuder han erfarenhetsbaserade utbildningsprogram och rådgivning till individer, par och gruppdeltagare.

Nicholas är redaktör för LIFE ALPHABET® EDITIONS – med fler än 30 titlar i serierna ”Systemic Thinking & Praxis” och ”Transpersonal Fields” och är författare till boken ”Basic Principles of Family Constellation of Bert Hellinger”. Han har även översatt till grekiska och gett ut Charlotte Palmgrens bok ”Om du visste hur mycket jag älskar dig!”. Om kärleken i familjerelationer. En bok om Bert Hellingers Familjekonstellationer.