Företag

När vi ser på företaget eller organisationen som ett system, öppnar sig helt nya möjligheter. Att inkludera det systemiska perspektivet innebär att tydliggöra det som ”sitter i väggarna”, det som påverkar organisationen och dess medlemmar på ett omedvetet plan. Med detta synsätt ses de problem som uppstår som en potential till utveckling, för de avtäcker dynamiker som pekar på något underliggande som ignorerats eller åsidosatts. Att synliggöra dessa dynamiker hjälper organisationen att återigen fungera effektivt, i samklang med omgivningen och enligt sitt syfte. Att anlägga det systemiska perspektivet innebär också att vi ser det som är och varit utan att blanda in värderingar när vi samlar fakta, med respekt för det som är och det som varit samt enligt vissa grundläggande principer för mänskliga system.

 

Tjänster för företag och organisationer

Välkomna att ta kontakt med oss inom något av följande områden (klicka på respektive rubrik).

Teamcoachning (grupper)

Coachning av anställda

Systemperspektiv i organisationer