När verkligheten inte beter sig som förväntat

Har du noterat något av följande fenomen i organisationer du arbetat i eller hos kunder? Tex att vissa team aldrig lyckas uppnå önskat resultat oavsett hur mycket tid som läggs på kompetensutveckling, eller att vissa konflikter liksom finns kvar, även om personerna byts ut?

Eller att vissa resurser (människor eller kompetensområden) i organisationen aldrig används, eller att på vissa positioner är det ständig personalomsättning, medan på andra är det totalt stabilt, i samma företag?

Eller att den egna karriären har gått i stå utan någon synbar anledning, eller att det tar mycket längre tid att få lönsamhet i vissa team, för vissa produkter /tjänster, utan att det går att förklara med sedvanliga analysinstrument?

 

Principer för system

Det finns vissa principer som gäller för system i organisationer som man behöver känna till och utgå ifrån. Med de systemiska principerna klara för oss, vet vi också vilka faktorer vi behöver ta hänsyn till, även de mindre uppenbara.  När vi står i begrepp att starta något nytt, ett företag, team, säljuppdrag, projekt eller karriär, så är det viktigt att veta vilka faktorer som har makt att påverka resultatet, dvs man behöver ta reda på vad det verkligen är som styr skutan och utvecklingen. Hur ser isberget ut UNDER vattenytan?

Utbildning i höst

Utbildningen Systemic Thinking and Design for Professionals and Consultants in Organizations ger verktygen att tänka och designa i system, att se och arbeta med helheter. Den visar på kopplingen mellan mänskliga system och konstruerade system (organisationer, intresseföreningar, företag, avdelningar, projekt osv) och hur dessa kopplingar ibland kan ge oönskade resultat – eller fenomen. Du lär dig identifiera och reda ut de konflikter som kan uppstå i befintliga strukturer samt göra rätt från början vid nyutveckling av team, produkter, tjänster och strukturer.

Läs mer om utbildningen i denna broschyr: SystemicThinking-and Design2017_12