– Ett barn dör tidigt

Ett familjesystem behöver att alla medlemmar är inkluderade, dvs att varje familjemedlem har en plats, med samma rätt att tillhöra som andra medlemmar i familjesystemet.

Om tex ett barn dör tidigt så glöms ofta det barnet bort eller räknas inte längre som ett av barnen i familjen. Ibland glömmer syskonen bort att älska det barnet, eller har inte kunnat säga adjö ordentligt.

System strävar hela tiden efter balans, och när någon i systemet riskerar att bli utesluten hamnar systemet i obalans. Ett sug uppstår i systemet att ersätta den saknade personen med en annan person, ofta ett barnbarn dvs från senare generationer. En oskyldig familjemedlem dras in i tjänst för att stödja hela systemet – en identifikation har uppstått.

Ingen väljer medvetet att på detta sätt representera någon annan, det uppstår helt enkelt pga krafter som existerar i djupet av systemet och sker helt omedvetet för personen.

Du som bär denna identifikation, eller intrassling, kan känna de känslor din uteslutna släkting känner, och till och med bete dig likadant, tex agera som om du inte tillhör såsom denne gjorde. Uttryck för detta kan vara ”det känns inte som jag är en del av min familj”, ”jag känner mig främmande här”, eller ”är jag verkligen son/dotter till mina föräldrar?”

Hur kan vi lösa detta?

I en konstellation* kan vi få syn på denna slags intrassling mellan identiteter och därefter låta kärleken flöda igen genom att personen aktivt uttrycker sin kärlek till den bortglömda familjemedlemmen och ger denne en plats i sitt hjärta, dvs i systemet. Du som har burit denna identifikation har alltså möjlighet att lämna åter det du burit på så att du kan fullfölja din egen personliga livsväg.

Andra sammanhang

På jobbet kan du som är chef eller medarbetare notera hur en kollega beter sig udda eller ologiskt med tanke på den aktuella situationen. Med mer kunskap om det systemiska perspektivet kan du dels hjälpa och stötta med mer djuplodande, systemrelaterade, frågor samt få större medkänsla, helhetskänsla.

Lär dig mer

För dig som vill lära dig mer om hur vi kan bli intrasslade i den väv som familjesystemet utgör – och även de gåvor som finns att hämta där så erbjuder Gunilla/ASKIS en utbildning om 12 dagar med start 1-3 december. Via Zoom och på plats i Stockholm. Du kommer förstå både mer om dig själv i ditt eget familjesystem och du lär dig hjälpa andra som kämpar med osynliga intrasslingar.

Läs mer om Bert Hellingers arbete med att utveckla Systemiska familjekonstellationer i Love’s Hidden Symmetry eller Supporting Love (förlag: Zeig, Tucker & Theisen, Publishers, Phoenix, Arizona), mfl böcker

*Läs mer om vad en konstellation är här samt om utbildningen.

Följ ASKIS/Gunilla på Facebook här.

Identifikationer i familjesystem