Hej

Nu finns det två olika videos på ASKIS sida på facebook där jag berättar kort om vad systemiska konstellationer är för något, inklusive familjesystem och de 3 grundprinciperna.

https://www.facebook.com/SystemiskaKonstellationer/

Återkom gärna till mig om du har några frågor!

Väl mött!

Gunilla Boivie, Facilitator av system och dipl. Psykosyntesterapeut

Systemiska konstellationer enligt Hellinger