Organisationskonstellationer

Organisationskonstellationer har som utgångspunkt att vi lever och arbetar i system. Det är en mycket konkret och effektiv metod för handledning kring problemlösningar och utveckling i företag och organisationer.

Organisationskonstellationer har visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att komma åt underliggande, bärande dynamik i företag, organisationer och arbetsgrupper sett ur ett systemperspektiv.

Vad händer i en organisationskonstellation?

I en organisationskonstellation

  • identifieras dilemman relaterade till organisationen / arbetsplatsen,
  • synliggörs denna dynamik
  • öppnar nya perspektiv för möjliga lösningar
  • ger ökad insikt i vad du behöver respektive kan göra för att ditt liv/arbetssituation ska kännas mer tillfredsställande

För att undvika att destruktiv dynamik uppstår behöver vissa ordningar inom ett system iakttas. En organisationskonstellation (uppställning) avslöjar om de föregivna ordningarna inte respekteras och ger möjlighet att ställa saker tillrätta och befrämja utveckling.

Organisationskonstellationer är utvecklat ur familjekonstellationsmetodik enligt Bert Hellinger.

Läs mer om våra kurser i Organisationskonstellationer här.