The Knowing Field

Dr. Albrecht Mahr

Dr. Albrecht Mahr är medicine doktor med specialisering inom psykiatri. Dr Mahr har mer än 10 års psykoanalytisk erfarenhet, är systemterapeut och har arbetat med systemiska konstellationer i mer än 20 år. Han är en av grundarna av den internationella organisationen för systemiska konstellationer, liksom av IPCA (International Political Constellations Association), där han även är ordförande. Dessutom arbetar han som lärare i konstellationer i hela världen.

Han  arbetar även med att tillsammans med sin fru Brigitta organisera internationella konferenser under temat Fields of Conflict – Fields of Wisdom. Nedan berättar Dr. Mahr om the Knowing Field (vetandefältet) i en konstellation:

”  My work is based on the experience that in the ’knowing field’ of a family
constellation there is an inherent wisdom which leads us and gives us
answers if we trust. When the participants in a family constellation are
open to accept whatever the emerging experience and truth may be, then
a good solution may arise. In order to allow the wisdom in a family
constellation to bring the hidden dynamics into light and to point the way
towards a good solution, I encourage participants to mindfully follow the
flow of their inner movements and their bodily perceptions in order to
experience the process deeply and completely. That helps to create a situation
in which the soul can open to the often painful and often deeply joyful flow
of love as well as to the often totally unexpected new perspective.”

Dr Albrecht Mahr