TILLSAMMANS ÄR VI STARKARE!

Svenska HellingerInstitutet, SHI, och Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige, ASKIS, har fattat det unika beslutet att i samarbete anordna en ny grundutbildning i Systemiska Konstellationer från och med hösten 2013!

Alltsedan idén om ett samarbete föddes, har vi två ledare, Charlotte Palmgren (SHI) och Gunilla Boivie (ASKIS) insett att det finns mycket att vinna på att skapa en utbildning tillsammans. Nu, mer än 15 år efter att Systemiska Konstellationer kom till vårt land, känner vi att tiden är mogen för att ta steget vidare. Sverige behöver en stark aktör inom området konstellationsutbildning.

Den nya grundutbildningen förlängs till 18 dagar och delas upp i två block, ett bas- och ett fördjupningsblock. Den kommer att ledas av svenska utbildare tillsammans med utländska internationellt erkända utbildare, samtliga utifrån Bert Hellingers grundsyn.

Infomöte om utbildningen

Välj mellan två kvällar: tisdag 26/3 eller torsdag 11/4 kl 18-19. Plats: Karlbergsvägen 54.

Föranmälan till: info (a) askis.se

Synergi ger Kvalitet och utveckling

Genom detta beslut lägger SHI och ASKIS ihop sina resurser och kompetenser. 1 + 1 = 3.

Fokus läggs hädanefter på att utveckla och förbättra själva utbildningskonceptet och att fördjupa utbildningens kvalitet. Samtidigt hoppas vi bidra till att driva utvecklingen av Systemiska Konstellationer framåt i Sverige.

Bakgrund

Systemiska Konstellationer enligt Bert Hellinger introducerades i Sverige i mitten av 1990-talet i Göteborg av Inkludera och Lucie Wiberg med hjälp av bl a Karen Hedley och dr. Albrecht Mahr.

2008 övertogs verksamheten av PsykosyntesAkademin i Stockholm och 2011 bildades ASKIS för att fortsätta arbetet med att utveckla och driva utbildning och workshops tillsammans med erkända internationellt verksamma lärare. Numera driver Gunilla Boivie ASKIS i egen regi.

Charlotte Palmgren var deltagare i en av de första utbildningsgrupperna i Göteborg med dr. Albrecht Mahr och grundade SHI 2001 i samband med Bert Hellingers första seminarium i Stockholm. SHI har sedan dess varit verksamt som aktör för att sprida Systemiska Konstellationer genom föredrag, workshops, seminarier och utbildningar inom både Familjekonstellationer och Organisationskonstellationer samt utgivandet av två böcker och häften.

OBS! Samarbetet avser endast utbildningen – all övrig verksamhet fortsätter att erbjudas som tidigare i respektive instituts regi.