Systemdynamiker i Organisationer

Introduktion till andra typer av konstellationer – Systemdynamiker i organisationer

Sedan Bert Hellinger lade grunden för detta fantastiska arbete som ger nya och unika insikter i relationsproblem och familjeproblem har mycket hänt. Hellinger utvecklade så småningom även metoden till att inkludera organisationer. I och med att metoden har lärts ut till, och praktiserats av, tusentals människor runtom i världen så har nya former och varianter tagits fram. För organisationsdelen så har holländska Bert Hellingerinstituut och Jan Jacob Stam med team erbjudit många nya och värdefulla insikter.

Under våren 2019 blir fokus på organisationskonstellationer, eller systemdynamiker i organisationer utifrån det holländska institutets paradigm. Under en kväll erbjuds en introduktion till system och systemprinciper för organisationer. Deltagarna får själva prova på genom övningar och demos. Eventuellt blir det en uppställning under kvällen om behov finns.

Datum & Tid:

Denna introduktion gavs första gången i mars.

Nytt tillfälle: Återkommer med nytt datum efter sommaren. Tid kl 18-21. Begränsat antal platser.

Anmälan och priser via detta webbformulär.