I ett klipp från Youtube beskriver Dan Cohen hur vi kan uppvisa beteenden och symtom som egentligen tillhör en äldre släkting.

https://youtu.be/AJFKQHKPQ90

OBS! Stäng av automatisk uppspelning om du inte vill se flera klipp som slumpvis hämtas från videokanalen.