Vad gör vi när systemet inte tillåter förändring och vi bara går runt i cirklar? Vad händer när vi ser på förändring utifrån ett systemiskt perspektiv, vad blir då möjligt ? Kom på en spännande workshop lördag 7/10 hos ASKIS. I workshopen skärskådar vi förändring, och deltagarna får arbeta med den systemiska aspekten på sitt liv och gå från det gamla invanda mönstret kring förändring till ett nytt, mer medvetet.

Med Nicholas Vayiakakos och Anna Saliverou.

Läs mer här.