Välkommen till denna workshop, söndag 28/1 kl 12-18!

Att höra till – om att börja och avsluta

Välkommen att delta i denna workshop med övningar, uppställningar och berörande arbete för var och en.

Läs mer här.