Workshops Systemiska konstellationer

Systemiska konstellationer utvecklades från början av Bert Hellinger med familjen som utgångspunkt. Utifrån empiri och eget utforskande definierade Hellinger ett antal grundprinciper som styr i mänskliga system. Han byggde senare vidare på metoden till att omfatta organisationer, organisationskonstellationer, och idag har metoden utvecklats av andra och spridits till många länder. Fortfarande är det vanligast med workshops i familjekonstellationer, men det finns också möjlighet att se på hindrande mönster med mera i en organisation i en workshop, eller i en dedikerad, intern grupp.

Att göra en konstellation (uppställning) synliggör, och hjälper oss förstå mer om,  de osynliga bindningar vi har till ett system vi ingår i, tex vår familj eller arbetsgrupp. Och med denna nya bild som vi upplever med alla våra sinnen under uppställningen, kan vi ta oss vidare. I en workshop kan du delta dels som klient och göra egen uppställning, dels genom att vara representant i andras uppställningar.

ASKIS workshops

Gunilla Boivie från ASKIS ger regelbundet workshops i systemiska konstellationer med olika teman, se denna sida.

Workshops med gästande facilitatörer

ASKIS och Gunilla Boivie erbjuder även workshops med gästande facilitatörer, ibland i samarbete med andra. Närmast i tiden en workshop i Oslo i samarbete med Aud Marit Esbensen (Krysalis) – Seeing with your Heart Constellations Workshop 25-27 januari 2019 med Dan Cohen och Emily Blefeld. Läs mer om denna här.

Uppställningar i Familjekonstellationer med Gunilla Boivie

Gunilla Boivie, diplomerad psykosyntesterapeut, och vidareutbildad i Systemiska (Familje-) konstellationer, tar emot klienter för uppställningar individuellt och i workshops centralt i Stockholm. Hon driver sedan 2011 ASKIS, Akademin för Systemiska Konstellationer i Sverige och organiserar fortbildningar i metoden tillsammans med Charlotte Palmgren (Svenska Hellinger Institutet) samt workshops med internationella konstellatörer. GunillaBoivie_ASKIS_dockor

Sedan Gunilla kom i kontakt med, och utbildade sig i, Familjekonstellationer 2010 med Dr. Albrecht Mahr, Karen Hedley och Constanze Lang som lärare, har hon levt med metoden som en riktstjärna och syfte i sitt liv. Gunilla har under åren fördjupat sitt kunnande bl.a. i workshops med Karen Hedley, Ursula Franke, Guni Baxa och Charlotte Palmgren, Dan Booth Cohen mfl. samt i sk. Lärandeseminarier med Stephan Hausner, Bertold Ulsamer, Christine Blumenstein-Essen och Dr. Albrecht Mahr. Tillsammans med Dr Mahr har Gunilla via ASKIS också organiserat workshops och handledningsgrupp. Gunilla har lång erfarenhet av att arbeta med individer i samtalsterapi och coachning/handledning.

Läs mer om hur en uppställning går till här

Gunilla arbetar även med psykosyntesterapi, se hennes hemsida www.gunillaboivie.se för mer information