Fredag 9/2 kl 16-17, Onlinekurs om Fenomenologi

Läs mer

Står du inför ett nytt viktigt kliv i livet
och känner tveksamhet,
eller att det är extremt viktigt för dig?
Eller har du andra för dig lite svårförstådda känslor
kring att påbörja nytt eller avsluta gammalt?

Läs mer

Det fenomenologiska undersökandet, vad innebär det egentligen?
Välkommen till en helg där vi undersöker vår perception av verkligheten på flera nya sätt.

Läs mer

När den bakomliggande orsaken till dessa gnisslande relationer är svårfångade så kan svaret finnas att hämta i våra familjesystem, i vår familjehistoria.

Läs mer

Vilken påverkan har våra tidigaste relationer på vår framgång i livet, i vårt val av partner, vårt arbetsliv? Workshop 19/2.

Läs mer